Institut za građevinarstvo IG Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 8: Obilaznica Cazina, L= cca 7,60 km Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 24.12.2012. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Doprojektovanje glavnih projekata (mašinsko-tehnološki i elektro) za otklanjanje ugljene prašine na postrojenju dopreme uglja i projektovanje zagrijavanja presipnih čvorova u zimskim uslovima u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 5.2.2013. 33.900,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Nostrifikacija dokumentacije Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 12.2.2013. 8.850,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Ministarstvo prometa i veza HNK Lot 2: Mjerenje buke na regionalnim cestama u HNŽ/K za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016. Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 18.2.2013. 14.440,00 Službeni glasnik BiH 18/13
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Studija uticaja na životnu sredinu za HE Sutjeska Ubrzani Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 1.3.2013. 62.000,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Služba za poslove sa strancima BiH Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i vanjskom uređenju objekta sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 17.4.2013. 58.400,00 Službeni glasnik BiH 34/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Izrada idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije i izgradnje gradskih i prigradskih ulica širine 4,00 - 6,00 m sa ivičnjacima, trotoarima i zatvorenim sistemom odvodnje oborinskih voda Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 10.4.2013. 35.487,18 Službeni glasnik BiH 36/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izrada idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije i izgradnje puta širine 4,00 - 5,50 m sa bankinama i otvorenim sistemom odvodnje oborinskih voda Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 10.4.2013. 56.410,26 Službeni glasnik BiH 36/13
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izrada glavnih projekata izgradnje trotoara trotoara širine 1,50msa zacjevljenjem otvorenog kanala Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 10.4.2013. 3.632,49 Službeni glasnik BiH 36/13
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Usluge revizije investiciono tehničke dokumentacije za 2013. Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.5.2013. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nadzor nad građenjem međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 23.4.2013. 545.404,93 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada idejnog projekta modernizacije magistralne ceste M5, dionica Jajce - Donji Vakuf, ukupne dužine L=31km Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 13.5.2013. 38.547,05 Službeni glasnik BiH 40/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Geodetsko snimanje telekomunikacionih kablova Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 9.4.2013. 28.800,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izrada glavnog projekta bujične pregrade (ustave-brane) u koritu rijeke Neretve nizvodno od brane HE Jablanica Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.5.2013. 12.200,00 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Stručni nadzor nad radovima: Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M5, dionica: Granica entiteta (Jezero)-Jajce, km 91+100-km 91+250 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 3.7.2013. 2.003,97 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Stručni nadzor nad radovima: Rekonstrukcija mosta (M15.0-2-03) preko potoka Surdupa na cesti M15.0, dionica: Glamoč - Priluka, km 69+742, KM 69+742 Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 17.6.2013. 4.217,95 Službeni glasnik BiH 55/13
Grad Banja Luka Izrada projekata iz oblasti saobraćaja u toku 2013. godine Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 8.7.2013. 7.700,08 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 2: Usluge izrade glavnog projekta traka za spori saobraćaj Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 2.7.2013. 47.200,00 Službeni glasnik BiH 63/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1: Usluge izrade projektne dokumentacije za šumske puteve Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 21.6.2013. 5.900,00 Službeni glasnik BiH 66/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 2: Usluge izrade projektne dokumentacije za šumske puteve Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 21.6.2013. 2.950,00 Službeni glasnik BiH 66/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 3: Usluge izrade projektne dokumentacije za šumske puteve Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 21.6.2013. 2.200,00 Službeni glasnik BiH 66/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 4: Usluge izrade projektne dokumentacije za šumske puteve Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 21.6.2013. 5.800,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Izrada projekta zamjene kolov. zastora na dijelu L-1 (Rahić D.-Seonjaci) Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.7.2013. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Brčko Distrikt BiH Lot 74: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta od zgrade mjesne zajednice (Manojlovići) ka zaseoku Donji Krušik, MZ Sandići Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.7.2013. 3.200,00 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata JP HT d.d. Mostar na području Republike Srpske i Brčko Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 10.9.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13

Institut za građevinarstvo IG Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade Studije kategorizacije cesta Federacije BiH Otvoreni IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, ECOPLAN d.o.o., Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Sarajevo, Mostar, Banja Luka 8.5.2013. 425.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13