MIBO Komunikacije d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge reprogramiranja sistema radio veza JP EP BiH u UHF opsegu Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 24.9.2012. 144.900,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Kalibracija ručnih laserskih radara Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 3.10.2012. 22.890,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Premještanje iz kućišta u drugo kućište, podešavanje i puštanje u rad radara Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 3.10.2012. 9.180,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Kalibracija i servisiranje aparata za utvrđivanje alkohola Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 3.10.2012. 12.600,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Kalibracija aparata za utvrđivanje alkoholisan. Marke Envitec Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 3.10.2012. 4.440,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 8.10.2012. 125.306,18 Službeni glasnik BiH 87/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje radio stanica Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.10.2012. 41.363,10 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Telekomunikaciona oprema Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 31.10.2012. 46.231,20 Službeni glasnik BiH 90/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge servisiranja i verifikacije alkoholmetara marke Drager Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 20.11.2012. 215,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka sistema za noćno snimanje nezgode,mjerenje udaljenosti i tragova sa mogućnosti satelitskog pozicioniranja Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 24.12.2012. 286.800,00 Službeni glasnik BiH 105/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje telemetrijskog sistema Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 3.1.2013. 134.994,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Pregovarački postupak 223/12 Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 7.1.2013. 14.500,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Usluge administriranja Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 13.9.2012. 86.940,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Ponovni postupak- održavanje sistema video nadzora i zakupa repetitorskih objekata PU Centar, Jedinica za saobraćaj, PU Novo Sarajevo, PU Novi Grad Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 1.2.2013. 62.744,52 Službeni glasnik BiH 12/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge zakupa repetitorskih objekata Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 12.2.2013. 59.400,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 3: Serveri Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 5.3.2013. 34.274,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Radio komunikacioni uređaji, Tetra terminali Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 25.4.2013. 19.301,80 Službeni glasnik BiH 34/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Wi-Fi mreža u zoni objekata aerodromskog kompleksa Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 6.6.2013. 441.121,58 Službeni glasnik BiH 47/13
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka metal detektora Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 10.6.2013. 113.628,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Usluge održavanja SDNiU i TK opreme Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 27.6.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 1: Nabavka opreme za prenos podataka i softver Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 25.7.2013. 90.016,01 Službeni glasnik BiH 61/13
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 2: Nabavka opreme za prenos podataka i softver Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 25.7.2013. 10.114,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Lot 2: Pružanje usluga na održavanju telekomunikacione opreme za potrebe ED Zenica Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 13.8.2013. 59.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Granična policija BiH Lot 1: Set za prikriveno korištenje radio veze 10 kompleta Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 18.9.2013. 16.337,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Granična policija BiH Lot 2: Objektiv za noćno snimanje i fotografiranje 2 kompleta Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 18.9.2013. 28.490,00 Službeni glasnik BiH 75/13

MIBO Komunikacije d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga tehničke podrške u održavanju opreme proizvođača Cisco Systems Pregovarački Verso d.o.o., Mrežne tehnologije Verso d.o.o., MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo, Zagreb, Sarajevo 18.10.2011. 287.983,25 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Uvezivanje objekata ZD RMU Zenica Lokalitet Uprava i Pogon Raspotočje u optički kablovski sistem JP EP BiH . Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo, Demel d.o.o. Breza Sarajevo, Istočno Sarajevo, Breza 19.2.2014. 147.838,70 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Uvezivanje objekata ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik u optički kablovski sistemJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o., Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo, Demel d.o.o. Breza Sarajevo, Istočno Sarajevo, Breza 12.8.2014. 213.746,80 Službeni glasnik BiH 68/14