Alf-om d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Iznajmljivanje štampača za masovnu štampu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 1.2.2013. 76.923,08 Službeni glasnik BiH 12/13
Grad Banja Luka Nabavka kompjuterskog potrošnog materijala Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 28.2.2013. 125.614,88 Službeni glasnik BiH 18/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Nabavka računarskih komponenti i mrežne opreme Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 26.4.2013. 53.130,06 Službeni glasnik BiH 32/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 3: Nabavka tonera Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 27.5.2013. 36.070,54 Službeni glasnik BiH 44/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH IKT oprema Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 12.6.2013. 53.916,15 Službeni glasnik BiH 51/13
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 5: Nabavka robe-računara i računarske opreme Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 26.6.2013. 7.735,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 5: Servisiranje i održavanje računarske opreme Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 9.8.2013. 10,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka, isporuka i ugradnja rezervnih dijelova i održavanje štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata za potrebe SU UIO i RC Banja Luka i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 16.9.2013. 5.141,48 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka, isporuka i ugradnja rezervnih dijelova i održavanje štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata za potrebe RC Sarajevo i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 16.9.2013. 4.542,78 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka, isporuka i ugradnja rezervnih dijelova i održavanje štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata za potrebe RC Tuzla i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 16.9.2013. 5.007,27 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Nabavka, isporuka i ugradnja rezervnih dijelova i održavanje štampača, faks aparata, multifunkcijskih uređaja, skenera i kopir aparata za potrebe RC Mostar i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 16.9.2013. 4.363,77 Službeni glasnik BiH 77/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Iznajmljivanje dobavljačevih sistema za štampanje i održavanje naručiočevog sistema za kovertiranje računa - detaljno u TD Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 16.10.2013. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 6: Licenca PDF konvertor to Excel Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 6.11.2013. 216,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 1: Rezervni dijelovi za informatičku opremu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 11.11.2013. 128.861,41 Službeni glasnik BiH 103/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Repromaterijal za tehničku zaštitu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 26.11.2013. 13.875,16 Službeni glasnik BiH 103/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Licence Microsoft FrontPage Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 23.12.2013. 1.240,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Iznajmljivanje štampača za masovnu štampu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 30.12.2013. 85.470,08 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 2: Nabava usluge održavanja i servisiranja printera i kopir aparata za potrebe Agencije za policijsku potporu za razdoblje 2014.-2016. godine. Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 6.1.2014. 4.273,50 Službeni glasnik BiH 10/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Servis biroopreme Toshiba Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 4.3.2014. 13.675,21 Službeni glasnik BiH 20/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Servis biroopreme HP Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 4.3.2014. 3.418,80 Službeni glasnik BiH 20/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Brother: faks aparate, štampače i kopir aparate, Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.3.2014. 6.430,48 Službeni glasnik BiH 24/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka računarske opreme Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 21.5.2014. 104.300,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Iznajmljivanje štampača za masovnu štampu Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 29.8.2014. 85.470,09 Službeni glasnik BiH 71/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Kompjuterska i elektronska oprema Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 2.9.2014. 48.454,20 Službeni glasnik BiH 71/14
Dom zdravlja Prijedor Lot 3: Nabavka tonera za laserske štampače i kopir aparate Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 20.8.2014. 10.151,56 Službeni glasnik BiH 71/14