CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37: Lokalni hemostatik-Fibrinsko ljepilo inj.2 ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38: Lokalni hemostatik-Fibrinsko ljepilo inj.4 ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 7.600,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 55: Ljudski albumin otopina 200g/1000ml, 50ml Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 906.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot 18: Atropin sulfat amp Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 36,40 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 21: Butilskopolamin-Br amp Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 699,60 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 42: Vitamini B-kompleksa amp Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2012. 2.068,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Metotreksat Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 2.7.2012. 29.612,05 Službeni glasnik BiH 64/12
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 5.478,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 173.016,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 7.120,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 9: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 83.160,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 10: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 101.400,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 12: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 13.520,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 13: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 40.560,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 15: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 29.000,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 16: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 36.848,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 20: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 274.500,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 21: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 259.200,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 23: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 144.520,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 24: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 52.806,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 27: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 236.800,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 28: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 248.220,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 29: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 248.220,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 30: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 333.660,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Banja Luka Lot 31: Nabavka potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca na Klinici za kardiovaskularne bolesti i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za Kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.8.2012. 229.200,00 Službeni glasnik BiH 70/12

CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe službe za traumatologiju i ortopediju, urologiju, neurohirurgiju, ginekologiju i urgentnu medicinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka, MedicaLLux d.o.o., Poma d.o.o., Omnia-Medic d.o.o. Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Zenica 8.12.2011. Službeni glasnik BiH 9/12