TUZLA - FARM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Bolnica Travnik Lot 6: Nabavka lijekova Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 4.7.2013. 43.946,44 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinička bolnica Mostar Nabava usluga redovnog, preventivnog servisa aparata za potrebe Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku, Kliničke bolnice Mostar Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 5.8.2013. 8.183,14 Službeni glasnik BiH 66/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Insulin humani 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju; Pripadajuće igle za insulin humani 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.8.2013. 14.029,20 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4: Insulin glulisin 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju; Pripadajuće igle za insulin glulisin 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.8.2013. 296.200,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Insulin humani 100i.j./ml, 3ml suspenzija za injekciju; Pripadajuće igle za insulin humani 100i.j./ml, 3ml suspenzija za injekciju Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.8.2013. 14.029,20 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6: Insulin humani 100i.j./ml, 3ml suspenzija za injekciju; Pripadajuće igle za insulin humani 100i.j./ml, 3ml suspenzija za injekciju Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.8.2013. 389.700,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 9: Insulin glargin 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju; Pripadajuće igle za insulin glargin 100i.j./ml, 3ml rastvor za injekciju Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.8.2013. 498.950,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Materijal za hemodijafiltraciju i plazmaferezu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 28.8.2013. 179.823,03 Službeni glasnik BiH 77/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Tupferi sa RTG niti - sterilni Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.6.2013. 4.430,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Ovojnice za mozak - vještačke Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.6.2013. 38.200,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Koštana pasta Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.6.2013. 2.450,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Kaseta za phacoemulsifikaciju za aparat Legacy proizvođača Alcon ili ekvivalent Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.10.2013. 50.850,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Leće intraokularne I Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.10.2013. 431.150,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Iris kukice Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 10.10.2013. 600,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Specifični ugradni materijal za stabilizaciju kočme Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 2.10.2013. 27.300,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Dom zdravlja Srebrenik Ultrazvučni color dopler Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 29.10.2013. 64.995,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 1: Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 2.12.2013. 1.795,55 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 4: Lijekovi koji djeluju na kožu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 2.12.2013. 755,69 Službeni glasnik BiH 103/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 18: Potrošni materijal za dijalizu i lijekove, Bazni bikarbonat u prahu/granulama za hemodijalizu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 6.11.2013. 1.583.111,11 Službeni glasnik BiH 2/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Sterilan hirurški veš za cerebrovaskularnu, hirurgiju baze lobanje i cervikalnu kičmu za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 15.1.2014. 41.375,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Potrošni materijal za cerebralnu mikrodijalizu za CMA aparat ili ekvivalent za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 15.1.2014. 328.636,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Mrežice titanijumske za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 15.1.2014. 10.120,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 5: Kemikalije za imunohistokemiju Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 12.3.2014 13.180,38 Službeni glasnik BiH 22/14
Dom zdravlja Kalesija Lot 2: Nabavka ampuliranih lijekova II Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 20.3.2014. 49.635,90 Službeni glasnik BiH 24/14
Dom zdravlja Kalesija Lot 3: Nabavka ampuliranih lijekova III Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 20.3.2014. 1.205,45 Službeni glasnik BiH 24/14