Medicom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Grupa 1.5.16. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Grupa 1.5.16. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 5.750,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 22.680,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 2.930,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 4.026,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 91,40 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 17: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 244,67 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 18: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 844,30 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 19: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 218,06 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 20: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 1.130,06 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 23: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 45,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 24: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 35,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 25: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 744,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 26: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 100,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 28: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 410,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 29: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 20,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 31:Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 2.777,40 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 32: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 461,40 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 33: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 43,45 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 34: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 125,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 38: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 1.916,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 39: Grupa 1.5.17. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 244,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Dom zdravlja Bijeljina Lot 2: Reagensi za hematološke i biohemijske analizatore Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 31.3.2011. 441.435,44 Službeni glasnik BiH 36/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka potrošnog materijala za potrebe radiologije Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2011. 1.672.205,89 Službeni glasnik BiH 53/11
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka potrošnog materijala i intraokularnih sočiva za operacije katarakte Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 9.8.2011. 149.615,86 Službeni glasnik BiH 66/11