BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Osiguranje imovine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 1.11.2012. 10.566,97 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Ugovaranje osiguranja usluga obaveznog osiguranja motornih vozila, tehničkog pregleda, polise kasko osiguranja, zelenog kartona i osiguranje putnika MO i OS BiH - odnosno kako je dato u specifikaciji koja u prilogu tenderske dokumentacije Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 3.10.2012. 20.822,99 Službeni glasnik BiH 102/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1: Usluge osiguranja uposlenika Kantona Sarajevo za 2013. godinu Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 31.12.2012. 48.960,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 3: Osiguranje novca i vrijednosnica Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 16.1.2013. 78.300,00 Službeni glasnik BiH 4/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Osiguranje imovine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 15.1.2013. 37.125,52 Službeni glasnik BiH 6/13
Republička uprava civilne zaštite Lot 1: Osiguranje lica zaposlenih u programu deminiranja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 14.2.2013. 121.512,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Republička uprava civilne zaštite Lot 2: Osiguranje pasa za otkrivanje eksploziva Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 14.2.2013. 5.126,40 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Ilidža Osiguranje uposlenika, objekata, opreme i putničkih vozila Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 18.2.2013. 144.777,79 Službeni glasnik BiH 16/13
Uprava civilne zaštite FBiH Kasko osiguranje Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 7.5.2013. 9.805,50 Službeni glasnik BiH 40/13
Granična policija BiH Lot 1: Usluge osiguranja vozila i objekata Granične policije BiH za tri godine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 8.7.2013. 232.957,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Granična policija BiH Lot 2: Usluge osiguranja vozila i objekata Granične policije BiH Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 1.7.2013. 8.863,22 Službeni glasnik BiH 57/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku), obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 15.7.2013. 22.188,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Uprava civilne zaštite FBiH Nabavka usluga osiguranja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 24.7.2013. 322.008,24 Službeni glasnik BiH 64/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Osiguranje motornih vozila po osnovu autoodgovornosti prema trećim licima i registracija vozila Porezne uprave Federacije BiH u 2013. godini - ponovni postupak Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 18.9.2013. 28.165,00 Službeni glasnik BiH 75/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 9.9.2013. 19.204,57 Službeni glasnik BiH 77/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Osiguranje zaposlenih Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 3.12.2013. 24.900,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Opština Zenica Lot 1: Osiguranje imovine i osiguranja od automobilske odgovornosti i kaska vozila u 2014. Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 16.12.2013. 1.825,72 Službeni glasnik BiH 2/14
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Usluge osiguranja uposlenika od sljedećih rizika: invaliditet, smrt usljed bolesti i smrt usljed nezode. Osiguranje uposlenika od navedenih rizika se odnosi na Kanton Sarajevo (osim Ministarstvo unutrašnjih poslova-a) za 2014. godinu. Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 31.12.2013. 278.800,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Sudska policija FBIH Kolektivno osiguranje službenika u periodu od 3 godine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 20.1.2014. 255.015,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Osiguranje motornih vozila po osnovu autoodgovornosti Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4.3.2014. 28.165,09 Službeni glasnik BiH 20/14
Republička uprava civilne zaštite Lot 1: Osiguranje lica zaposlenih u programu deminiranja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 27.2.2014. 129.822,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Republička uprava civilne zaštite Lot 2: Osiguranje pasa za otkrivanje eksploziva Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 27.2.2014. 5.160,00 Službeni glasnik BiH 22/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti (hotel Mrazište,općina Hadžići sa procijenjenom vrijednosti nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka u iznosu od 104.650,00 KM i poslovna zgrada u privredi u ledićima, općine Trnovo sa procijenjenom vrijednosti nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka u iznosu od 122.103,80 KM) Pregovarački BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 9.6.2014. 181,40 Službeni glasnik BiH 50/14
Ministarstvo odbrane BiH Osiguranja motornih vozila MO i OS BiH Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 9.7.2014. 109.401,00 Službeni glasnik BiH 58/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 14.8.2014. 24.795,00 Službeni glasnik BiH 71/14