TEIKOM BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka novog cilindra kopanja kat.br. 96022040 za bager Komatsu PC 3000- kom 1 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 24.8.2015. 141.000,00 SG 76/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavka štil cilindra kat.br. 92490540 za bager Komatsu PC 3000- kom 1 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 24.8.2015. 141.000,00 SG 76/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4 - Nabavka reduktora za kružno kretanje kat.br. 21N-26-00110 za bager Komatsu PC 1250 - kom 1 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 31.8.2015. 57.000,00 SG 76/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5 - Nabavka cilindra otvaranja kašike kat.br. 96022540 za bager Komatsu PC 3000 - kom 1 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 24.8.2015. 72.000,00 SG 76/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 7 - Nabavka hidromotora za kružno kat. br. 706-7K-01110 za bager Komatsu PC 1250 - kom 1 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 31.8.2015. 19.000,00 SG 76/15
RMU Banovići d.d. Banovići Orginalni rezervni dijelovi za mašine proizvođača KOMATSU Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 5.10.2015. 4.421.145,24 SG 81/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1- Rezervni dijelovi za KOMATSU RJ TE Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 1.10.2015. 10.000,00 SG 84/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Otvoreni postupak br. 92/15 Nabavka roba i usluga remonta gusjenica buldozera Komatsu D475 A-2 Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 27.10.2015. 97.580,00 SG 85/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka hidrauličnog bagera kašikara Otvoreni TEIKOM BH d.o.o. Ilidža 11.12.2015. 3.949.000,00 SG 99/15