FARMAVITA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i potrošni materijal za dijagnostiku funkcije štitnjače i srca, hormone endokrinih žlijezda i koštanih markera uz davanje aparata na korištenje u vrijeme trajanja okvirnog sporazuma za potrebe O.J.Klinika za nuklearnu medicinu KCUS-a. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 27.2.2013. 1.329.977,18 Službeni glasnik BiH 24/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 33: Lenograstim inj. 33,6 MIU (263 mg) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 28.8.2013. 452.499,14 Službeni glasnik BiH 95/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34: Klaritromicin film tabl./tabl. 500mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 1.428,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 46: Levofloksacin inj.500mg/100ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 17.700,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 47: Levofloksacin tbl.500mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 1.360,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50: Kolistin inj. 1 M.I.J. Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 7.720,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 81: Nebivolol tabl. 5mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 3.360,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 134: Gabapentin caps. 300mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 28.2.2014. 2.160,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Antiseptici i dezinficijensi za higijensko i hirur{ko pranje Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 10.2.2014. 72.464,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Dezinficijensi i deterdženti za površine Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 10.2.2014. 14.551,50 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Konac svila Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 23.4.2014. 12.397,80 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju Selectra za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS- Pregovarački FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 107.010,99 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 91: Levofloksacin inj. 500mg/100ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 100.656,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 92: Levofloksacin tabl. 500mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 7.235,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 99: Metronidazol tabl. 250mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 660,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 107: Flukonazol kaps. 150mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 9.4.2014. 226,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Paracetamol supp. 120 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 800,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38: Na-valproat inj. 400 mg/4 ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 13.440,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Valproinska kiselina /Natrijum valproat/ film tabl. (87 mg+199,80 mg) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 1.530,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 41: Valproinska kiselina/Natrijum valproat film tabl. (145,00 mg + 333,00 mg) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 672,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43: Lamotrigin tabl. 25mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 84,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 44: Lamotrigin tabl. 50 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 132,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 45: Lamotrigin tabl. 100 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 456,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 46: Topiramat film tabl. 25 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 18,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 47: Topiramat film tabl. 50 mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 36,00 Službeni glasnik BiH 52/14