Unis Telekom d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Uređaj za spajanje svjetlovodnih niti - splicer Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 31.10.2013 35.994,07 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 6: Instrumenti za mjerenja na bakrenim paricama Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 31.10.2013 56.992,38 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Mjerni komplet za mjerenje ethernet IP prometa Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 13.12.2013. 38.820,23 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Ugovor o tehničkoj podršci i održavanju UMUX sustava JPHT d.d. Mostar Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 19.12.2013. 48.500,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Ministarstvo odbrane BiH Oprema za pristup SDH Mreži IDDEEA na lokacijama OS BiH Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 19.12.2013. 62.678,22 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava MSAN opreme Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 21.1.2014. 1.398.389,57 Službeni glasnik BiH 6/14
BH Telecom d.d. Sarajevo CPE oprema ADSL modemi žični, ukupno 10.000 kom. Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 20.1.2014. 287.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje prijenosne opreme na backbone lokacijama Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 30.1.2014. 181.595,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Usluge održavanja Comverse opreme za 2014.godinu Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 4. 3. 2014. 560.000,00 Službeni glasnik BiH 18/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka 5000 Set Top Box uređaja Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 11.3.2014. 586.040,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Radio backbone sustava Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 4.4.2014. 700.396,60 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar VoIP telefonija Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 13.6.2014. 178.900,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava, izgradnja i puštanje u rad optičke mreže između objekata HE Sliv Vrbas Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 13.6.2014. 309.509,80 Službeni glasnik BiH 50/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Isprouka robe za Visual Stream Monitoring Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 24.6.2014. 38.881,25 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Proširenje TDM dijela radio backbone sustava Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 3.9.2014. 56.926,80 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava IP STB opreme Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 17.9.2014. 249.725,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava održavanja UMUX opreme i softver update Pregovarački Unis Telekom d.d. Mostar 28.11.2014. 43.650,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka SDH uređaja sa pripadajućom opremom, uslugom instalacije i puštanja u rad u PTZ Elektroprijenos-a BiH, Operativno područje Sarajevo Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 3.12.2014. 58.785,72 Službeni glasnik BiH 96/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka FMUX uređaja sa pripadajućom opremom, uslugom instalacije i puštanja u rad u PTZ Elektroprenos-a BiH, Operativno područje Sarajevo Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 3.12.2014. 89.876,92 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar LOT 2: Nabavka WiFi ADSL CPE s prenaponskom zaštitom Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 12.12.2014. 438.500,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar LOT 3: Nabavka WiFi VDSL CPE i djelitelji Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 12.12.2014. 560.280,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava IP STB opreme Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 16.12.2014. 935.990,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar LOT 3: Alat za obradu grupa u svjetlovodnim kabelima Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 16.12.2014. 7.356,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar LOT 4: Uređaj za spajanje svjetlovodnih niti - splicer Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 16.12.2014. 18.439,68 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar LOT 6: Testeri za ADSL2+, VDSL, IPTV, VoIP Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 16.12.2014. 67.661,36 Službeni glasnik BiH 98/14