R&S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka kompatibilnih tonera za potrebe Ugovornog organa (Ponovna objava) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 9.3.2012. 42.089,46 Službeni glasnik BiH 25/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Potrošni materijal za higijenu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 31.1.2012. 9.219,23 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Sanitarna kozmetika Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 31.1.2012. 7.714,91 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo pravde BiH Nabavka uredskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 19.3.2012. 50.700,04 Službeni glasnik BiH 31/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka kancelarijsko-potrošnog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 99.011,56 Službeni glasnik BiH 31/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.4.2012. 191.997,75 Službeni glasnik BiH 31/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 2: Nabavka i isporuka sredstava za održavanje higijene za potrebe Kantona Sarajevo u 2012. godini Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.4.2012. 8.331,50 Službeni glasnik BiH 31/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Sukcesivna isporuka sredstava za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 18.5.2012. 82.705,80 Službeni glasnik BiH 40/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Nabavka kancelarijskih mašina Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 31.5.2012. 2.755,17 Službeni glasnik BiH 48/12
Centralna banka BiH Lot 1: Kancelarijski i ostali materijal za potrebe Glavne jedinice Mostar Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.7.2012. 11.672,35 Službeni glasnik BiH 56/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 3: Sitni kancelarijski materijal i pribor za biračka mjesta Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.6.2012. 73.903,20 Službeni glasnik BiH 60/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Memorije računari, dvije stavke Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 27.7.1912. 5.728,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Memorije serveri, jedna stavka, novoproizvrdena memorija Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.7.2012. 2.640,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Sukcesivna isporuka pribora za spiralno uvezivanje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.7.2012. 2.823,80 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Sukcesivna isporuka pribora za uvezivanje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.7.2012. 3.070,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Multifunkcijsi uređaji Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 19.9.2012. 13.300,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Mrežna oprema Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 1.10.2012. 2.506,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Sukcesivna isporuka papira za kopiranje i pakovanje Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 3.10.2012. 22.849,00 Službeni glasnik BiH 81/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Sredstva za održavanje prostorija i ličnu higijenu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 18.10.2012. 40.180,40 Službeni glasnik BiH 90/12
Sudska policija FBIH Lot 2: Sredstva za održavanje čistoće za potrebe Sudske policije FBiH Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 13.11.2012 6.520,19 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Sukcesivna isporuka papira i fascikli Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.11.2012. 161.497,24 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Sukcesivne isporuke ostalog kancelarijskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.11.2012. 46.990,94 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Sukcesivne isporuke video kaseta i dodatne opreme za kompjutere Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.11.2012. 17.354,19 Službeni glasnik BiH 96/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka LCD monitora sistema BH Telecoma Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 15.11.2012. 4.150,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Tipske metalne police i ormari Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 29.10.2012. 59.875,19 Službeni glasnik BiH 98/12