BOSNAMED d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Bolnica Travnik Lot 1- Anesteziološki aparati Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 13.5.2015. 176.100,00 SG 49/15
Klinička bolnica Mostar Nabava usluga servisiranja medicinskih uređaja proizvođača DRAGER u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 20.7.2015. 76.487,41 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Izolacioni samospasioci za potrebe ZD Rudnika Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 28.9.2015. 371.250,00 SG 82/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izolacioni samospasioci za potrebe ZD Rudnika Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 28.9.2015. 153.750,00 SG 82/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izolacioni samospasioci za potrebe ZD Rudnika Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 28.9.2015. 99.000,00 SG 82/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izolacioni samospasioci za potrebe ZD Rudnika Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 28.9.2015. 220.000,00 SG 82/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izolacioni samospasioci za potrebe ZD Rudnika Otvoreni BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 28.9.2015. 75.000,00 SG 82/15
Klinička bolnica Mostar Nabava usluga servisiranja 5 (pet) respiratora tip Savina, 3 (tri) respiratora Evita XL, anesteziološkog aparata Primus i potrošnog materijala za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje i servis transportnog inkubatora TI 500 Globe Trotter i potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječje bolesti, SKB Mostar. Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 6.10.2015. 79.305,55 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Preventivno održavanje medicinske opreme/sistema proizvodnje DRAGER instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 6.10.2015. 360.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2 - Nabavka rezervnih dijelova i usluga za interventno održavanje medicinske opreme/sistema proizvođača DRAGER instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 6.10.2015. 500.000,00 SG 82/15