Energopetrol d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka goriva za motorna vozila PJD Mostar Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 19.12.2011. 239.300,00 Službeni glasnik BiH 3/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Sukcesivna nabavka goriva, maziva i opreme za motorna vozila BH-Gas-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 11.1.2012. 70.772,38 Službeni glasnik BiH 5/12
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 3: Gorivo ED 5 Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 29.12.2011. 4.767,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 4: Gorivo ED 5 Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.1.2012. 6.673,79 Službeni glasnik BiH 5/12
Agencija za privatizaciju FBiH Lot 2: Goriva za motorna vozila Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.1.2012. 23.502,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 4: Nabavka goriva za potrebe PU Olovo Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 31.1.2012. 22.161,60 Službeni glasnik BiH 13/12
Dom zdravlja Žepče Nabavka goriva i maziva za vozila Doma zdravlja sa stacionarom Žepče u 2011. i 2012. godini Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 28.12.2011. 47.964,10 Službeni glasnik BiH 19/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Lot 2: Nabavka goriva i maziva za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Tuzla Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 29.3.2012. 6.448,52 Službeni glasnik BiH 27/12
JU Porodično savjetovalište KS Nabavka nafte i naftnih derivata za potrebe službenog putničkog vozila za dvogodišnji period Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 20.3.2012. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 4: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Donji Vakuf Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 30.3.2012. 53.784,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 10: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Busovača Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 30.3.2012. 53.784,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 1: Nabavka goriva na lokaciji PU Gradačac Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 8.5.2012. 27.279,81 Službeni glasnik BiH 36/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 3: Nabavka goriva na lokaciji PS Gračanica Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 8.5.2012. 26.764,31 Službeni glasnik BiH 36/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 5: Nabavka goriva na lokaciji PS Kladanj Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 8.5.2012. 16.912,82 Službeni glasnik BiH 36/12
Dom zdravlja Gračanica Nabavka tečnih goriva za godišnje potrebe Ustanove Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.5.2012. 54.136,76 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Gorivo za potrebe voznog parka J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo koji se ne koristi u javnom saobraćaju, te za termogene i agregate i to kako sljedi: 1. Dizel gorivo EN BAS-590 Arktik, za zimsku eksploataciju 2. Dizel gorivo EN BAS-590, za ljetnu eksploataciju 3. Gorivo za mlazne avione, JET A-1 Pregovarački Energopetrol d.d. Sarajevo 10.5.2012. 320.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Nabavka nafte i naftnih derivata (benzin i dizel) Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 21.5.2012. 410.575,47 Službeni glasnik BiH 50/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 2: Nabavka goriva na lokaciji PU Živinice Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.7.2012. 27.836,54 Službeni glasnik BiH 52/12
Dom zdravlja Živinice Nabavka goriva (benzini i euro dizela) Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 5.7.2012. 60.305,50 Službeni glasnik BiH 56/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka tečnog pogonskog goriva sa sukcesivnom isporukom za službena vozila Direkcije Mostar Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 19.7.2012. 388.888,96 Službeni glasnik BiH 70/12
Granična policija BiH Lot 4: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Tuzla Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 31.8.2012. 12.041,10 Službeni glasnik BiH 72/12
Dom zdravlja Bosanski Petrovac Gorivo i mazivo sa auto-kozmetikom za sanitetska i putnička vozila Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 31.8.2012. 44.135,81 Službeni glasnik BiH 74/12
Granična policija BiH Lot 19: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Bihać Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 31.8.2012. 64.811,75 Službeni glasnik BiH 77/12
Radio-televizija FBiH Lot 1: Euro dizel Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 25.10.2012. 42.292,50 Službeni glasnik BiH 100/12
Radio-televizija FBiH Lot 2: Euro dizel Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 25.10.2012. 42.292,50 Službeni glasnik BiH 100/12