ITALGROUP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17- Crijeva i nastavci za sukciju Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 12.650,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 54- Igla za kardioplegiju, konektori Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 44.550,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 56- Kanila aortna sa konekcijom, tubing organizers Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 55.070,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 59- Aortalne kanile - infant Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 11.640,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: stolice za operacione sale Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.4.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Robotizovani aparat za proizvodnju ortopedskih pomagala sa specijalizovanim softverom za dizajniranje i dva mobilna skenera Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 12.6.2014. 568.300,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Laboratorijski dijagnostički materijal I Ubrzani ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 11.6.2014. 61.850,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Tender 27/14 Pregovarački ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 9.6.2014. 184.365,60 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Rukavice lateks - nesterilne Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 11.6.2014. 118.040,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Rukavice pamučne Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 825,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Kese i podloške za anus preter Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 16.596,50 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Kese za gastrošizu Ubrzani ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 7.060,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Standardni uvođači Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 45.720,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Guiding kateteri Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 10.705,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Hidrofilne žice vodilje Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 45.900,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31: Hidrofilni kateteri Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 2.555,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32: Mikrokateter i mikrožica Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 11.360,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Embolizacijske mikrosfere za embolizaciju hipervaskularnih tumora i AV malformacija Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 51.910,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Eze - šlinge za monopolarni resetoskop OES Pro proizvođača Olympus ili ekvivalent Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 19.8.2014. 34.607,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Kateteri sa Tiemanovim vrhom Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 19.8.2014. 384,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Koronarni Micro-Guide kateter Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 3.540,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Dijagnostičke hidrofilne žice Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 2.272,50 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Koronarni stent - Krom kobalt legura L605 Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 53.790,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35: Drug-eluting stent III Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 135.450,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 52: Zaštitne rukavice I Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 14.8.2014. 1.020,00 Službeni glasnik BiH 73/14