CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU OŠ Olovo Lot 4: Prijevoz učenika Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.1.2014. 3.358,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JU OŠ Olovo Lot 5: Prijevoz učenika Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.1.2014. 3.518,00 Službeni glasnik BiH 50/14
JU OŠ Olovo Lot 6: Prijevoz učenika Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.1.2014. 4.251,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Opština Novo Sarajevo Usluge prevoza učenika OŠ. sa područja Općine Novo Sarajevo Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.8.2014. 71.321,60 Službeni glasnik BiH 73/14
Ministarstvo odbrane BiH Pružanje usluga sukcesivne nabavke avio karata za potrebe MO BiH i OS BiH Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2014. 1.166.410,26 Službeni glasnik BiH 73/14
Ministarstvo odbrane BiH Pružanje usluga prijevoza putnika u javnom drumskom saobraćaju za potrebe MO BiH i OS BiH u domaćem i međunarodnom saobraćaju Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.8.2014. 180.769,23 Službeni glasnik BiH 73/14
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Usluga prevoza radnika na posao i sa posla - 24 kupona Pregovarački CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.10.2014. 1.409,16 Službeni glasnik BiH 87/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka mjesečnih karata-kupona za prevoz zaposlenika za potrebe JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Sarajevo, na godišnjem nivou Pregovarački CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.10.2014. 15.026,67 Službeni glasnik BiH 87/14
Opština Novo Sarajevo Sukcesivno pružanje usluga autoprevoza za potrebe službi Općine Novo Sarajevo Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.12.2014. 24.857,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Ministarstvo odbrane BiH Pružanje usluga tehničkog pregleda motornih vozila i baždarenja tahografa Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.11.2014. 110.256,39 Službeni glasnik BiH 94/14
JU OŠ Enver Čolaković LOT 1: Prijevoz učenika JU OŠ Enver Čolaković Breza u školskoj 2014/2015. godini (I i II polugodište) - Prijevoz učenika na relaciji Vijesolići - G.Breza - Breza i nazad Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2014. 3.040,77 Službeni glasnik BiH 96/14
JU OŠ Enver Čolaković LOT 2: Prijevoz učenika na relaciji Vardište - Breza i nazad Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2014. 2.317,78 Službeni glasnik BiH 96/14
JU OŠ Enver Čolaković LOT 3: Prijevoz učenika na relaciji Trtorići - Opreč - Breza i nazad Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2014. 2.888,89 Službeni glasnik BiH 96/14
Opština Ilijaš Lot 1 - Prevoz učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine Ilijaš koji stanuju na udaljenosti većoj od 2 i više kilometara od škole koju pohađaju. Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 437.535,16 SG 03/15
Opština Ilijaš Lot 2 - Vanredni prevoz organizovan posebno osiguranim prevoznim sredstvima na području BiH i regije. Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2015. 9.190,00 SG 03/15
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Javna nabavka usluga rezervacija i obezbjeđivanja avio karata, za potrebe Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.3.2015. 66.089,74 SG 24/15
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH Nabavka 35 avio karata za potrebe Direkcije za ekonomsko planiranje Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.3.2015. 21.000,00 SG 34/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka reklamno - propagandnih usluga Pregovarački CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.4.2015. 14.400,00 SG 37/15
Radio-televizija BiH Nabavka avio-karata za potrebe službenih putovanja uposlenika BHRT-a Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.5.2015. 40.000,00 SG 45/15
JU OŠ Safvet-Beg Bašagić Visoko Prevoz učenika za školsku 2015/2016.godinu Za relacije:Visoko-Mulići,Visoko-Bosnići i Visoko-Vratnica, period : od 01.09.2015. do 15.06.2016.godine Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.7.2015. 39.202,00 SG 57/15
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Lot 9 - Nabavka usluga organizovanog prevoza putnika Potočari - Srebrenica, za sljedeće relacije: 1. Ilijaš - Srebrenica - llijaš Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.6.2015. 11.000,00 SG 61/15
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Lot 10 - Nabavka usluga organizovanog prevoza putnika Potočari - Srebrenica, za sljedeće relacije: 1. Ilidža-Srebrenica-Ilidža Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.6.2015. 6.500,00 SG 61/15
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Lot 11 - Nabavka usluga organizovanog prevoza putnika Potočari - Srebrenica, za sljedeće relacije: 1. Sarajevo - Srebrenica - Sarajevo 2. Hadžići - Srebrenica - Hadžići Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.6.2015. 7.500,00 SG 61/15
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Lot 12- Nabavka usluga organizovanog prevoza putnika Potočari - Srebrenica, za sljedeće relacije: 1. Vogošća (autobuska stanica) - Srebrenica - Vogošća Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.6.2015. 8.500,00 SG 61/15
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Lot 13 - Nabavka usluga organizovanog prevoza putnika Potočari - Srebrenica, za sljedeće relacije: 1. Vogošća - Blagovac - Kobilja glava- Srebrenica - Vogošća Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.6.2015. 5.000,00 SG 61/15