Inter-com d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 223: Akumulatori Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 25.8.2011. 4.661,85 Službeni glasnik BiH 72/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 224: Oprema za vozila Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 25.8.2011. 983,35 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.7.2011. 17.245,80 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.7.2011. 3.388,96 Službeni glasnik BiH 72/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Nabavka higijenskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.7.2011. 1.221,48 Službeni glasnik BiH 72/11
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Molersko-farbarski radovi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 25.8.2011. 51.006,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Služba za zajedničke poslove ZDK Lot 1: Oprema za spasioce pod vodom Inter-com d.o.o. Zenica 12.9.2011. 7.284,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Služba za zajedničke poslove ZDK Lot 2: Oprema za spasioce na vodi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.9.2011. 19.182,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Služba za zajedničke poslove ZDK Lot 3: Oprema za spasioce sa visina Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.9.2011. 16.920,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Armature i armaturne mreže Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 24.822,60 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Materijal za popločavanje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 8.750,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Ciglarski proizvodi Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 9.541,75 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 9: Materijal za zaštitu od zračenja Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 4.800,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 10: Barit Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 1.780,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2:4: Okovi za vrata i prozore 2 Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 26.9.2011. 4.750,50 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Zašitne rukavice II Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 17.10.2011. 140,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavku prokron vijaka Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.9.2011. 9.383,54 Službeni glasnik BiH 86/11
Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica Nabavka materijala za investicione radove na objektima u krugu KPZ ZT Zenica - Videotelefonija i računari Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 10.10.2011. 13.303,35 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Kablovi PP00 Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.11.2011. 54.640,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 31: Kutije razne PŽ Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.11.2011. 2.291,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 52: Releji TRM Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.11.2011. 1.064,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 61: Sklopke 4GN-PK Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.11.2011. 1.769,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 89: Sijalice E 14 Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.11.2011. 223,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 90: Sijalice VTF Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.11.2011. 369,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 101: Otpornici Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 1.11.2011. 1.310,00 Službeni glasnik BiH 92/11