BTG d.o.o. Tomislavgrad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Uprava Civilne zaštite K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Direkcija za robne rezerve K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Stručne službe Vlade Kantona 10 - Uprava za inspekcijske poslove K10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Uprava za ceste Kantona 10 Nabava loživog ulja, ekstra lakog Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 23.7.2014 Službeni glasnik BiH 87/14
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Nabavka i isporuka lož ulja - ekstra lako, LUEL BAS EN 1002 (Središnji ured Sarajevo, Kantonalni porezni ured Zenica, Tuzla, Novi Travnik, Bihać i Mostar) u 2015.godini Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 9.7.2015. 75.660,00 SG 59/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Nabavka lož ulja, ekstra lako Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 2.10.2015. 104.000,00 SG 81/15
JU Osnovna škola Hilmi ef. Šarić Tarčin Nabavka lož ulja za potrebe JU OŠ Hilmi ef. Šarić Tarčin za 2016. godinu Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 21.12.2015. 59.950,00 SG 99/15