Teknoxgroup BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka motora za buldožer Caterpillar D9R za TE Tuzla Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 5.9.2014. 189.240,00 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za opremu Caterpillar Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 9.9.2014. 470.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica Servis Caterpillar građevinskih mašina Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 23.10.2014. 25000,00 Službeni glasnik BiH 85/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik LOT 1: Reduktor transporta cat 325 c, kat. br. 191-26820 Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 20.11.2014. 80.468,24 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik LOT 2: Pretvarač obrtnog momenta, kat.br. 151-2709 Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 20.11.2014. 62.183,86 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik LOT 3: Dizel motor 3126 cat 325c, kat. br. Ca20r1904 Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 20.11.2014. 41.188,20 Službeni glasnik BiH 94/14