Alphachrom d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1 - Vakuum manifold za destilaciju sa dvanaest mjesta Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.9.2015. 7.840,00 SG 82/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 5- Medicinski potrošni materijal Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.11.2015. 4.300,00 SG 91/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 6- Medicinski potrošni materijal Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.11.2015. 6.060,00 SG 91/15
Brčko Distrikt BiH Lot 4 - Laboratorijski pribor Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.11.2015. 4.530,00 SG 93/15
Brčko Distrikt BiH Lot 9 - Laboratorijski pribor i prozvodi od stakla ( liner za GC, HEADSPACE viale) Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.11.2015. 2.490,00 SG 93/15