QSS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga nadogradnje VAS platforme u servisnoj mreži BH Mobile Pregovarački QSS d.o.o. Sarajevo 4.11.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 89/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Migracija i proširenje funkcionalnosti postojeće BH Telecom M2M platforme Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 4.11.2014. 575.490,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Nabavka softverskog rješenja za backup i replikaciju sistema i podataka Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 27.761,74 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4- Nabavka profesionalnih softverskih rješenja za grafičku obradu slike, multimedijalnog sadržaja, CAD dizajn i optičko prepoznavanje znakova (OCR) Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 7.513,69 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 7- Nabavka dodatnih Symantec antivirusnih licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 7.679,70 SG 01/15
Ustavni sud BiH Lot 1 - Izrada sistema za upravljanje i prikaz sadržaja web stranice Ustavnog suda BiH Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 4.2.2015. 11.500,00 SG 13/15
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Lot 2- Mobilne radne stanice Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 6.226,50 SG 15/15
Centralna banka BiH Lot 1 - nabavka licenci za softver MATLAB Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 19.3.2015. 14.235,00 SG 32/15
Centralna banka BiH Lot 2 - nabavka licenci za softver STATA Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 19.3.2015. 13.445,00 SG 32/15
Centralna banka BiH Lot 3 - nabavka licenci za softver E-Views Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 19.3.2015. 7.199,14 SG 32/15
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 5 - Serveri Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 16.6.2015. 25.276,33 SG 53/15
Sud BiH Lot 2 - Nabavka licence Symantec (Thawte) SSL Web certificate Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 5.8.2015. 708,84 SG 64/15
Agencija za bankarstvo FBiH Lot 2 - Nabava informatičke opreme za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (aktivna mrežna oprema) Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 3.8.2015. 66.556,00 SG 68/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 2 - Produženje licenci za jednogodišnju podršku licencnih softvera - Check point Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 27.8.2015. 27.910,00 SG 72/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 3 - Produženje licenci za jednogodišnju podršku licencnih softvera - Falcon Store Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 27.8.2015. 21.255,91 SG 72/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 4 - Produženje licenci za jednogodišnju podršku licencnih softvera - Manage Engine Service Desk Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 27.8.2015. 20.302,38 SG 72/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 5 - Produženje licenci za jednogodišnju podršku licencnih softvera - Sap Crystal Reports 2013 Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 27.8.2015. 989,00 SG 72/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Obnavljanje softverskih antivirus licenci Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 30.10.2015. 58.998,60 SG 85/15
Centralna banka BiH Lot 1- Iznajmljivanje licenci za softver Adobe Creative Cloud Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 6.10.2015. 1.635,00 SG 87/15
Centralna banka BiH Lot 2- Održavanje licenci za Eviews softver Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 6.10.2015. 6.303,60 SG 87/15
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Lot 1 - Antivirusni program, SSL SAN sertifikat, aplikacija za izradu 2D i 3D objekata, aplikacija za nadzor mrežne opreme, aplikacija za nadzor servera. Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 11.11.2015. 19.814,67 SG 93/15
Centralna banka BiH Lot 2- Usluga redizajna web stranice www.cbbh.ba Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 4.12.2015. 22.875,00 SG 97/15

QSS d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka opreme za backup sa softverom Otvoreni QSS d.o.o., S&T BA d.o.o. Sarajevo - Podružnica Banja Luka Sarajevo, Banja Luka 15.7.2013. 170.794,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Izrada i hosting web portala Lutrije BiH i integralnog informacionog sistema za primanje uplate i učestvovanje u klasičnim igrama putem interneta (web i mobilni kanali) Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo, QSS d.o.o. Sarajevo 2.4.2014. 254.700,86 Službeni glasnik BiH 30/14