HIFA-PETROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Nabavka goriva i potrošnog materijala za vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.9.2012. 65.003,98 Službeni glasnik BiH 85/12
Opština Novo Sarajevo Jednokratna nabavka lož ulja za potrebe Općine Novo Sarajevo Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 8.11.2012. 42.975,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Nabavka goriva za potrebe PU Zavidovići Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 31.10.2012. 32.238,00 Službeni glasnik BiH 92/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka tečnih goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 7.11.2012. 512.820,51 Službeni glasnik BiH 92/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Javna nabavka tečnih goriva sa sukcesivnom isporukom za potrebe Centra pošta Travnik Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 8.11.2012. 47.913,68 Službeni glasnik BiH 92/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 4: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektrodistribucija Višegrad Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 31.10.2012. 18.016,55 Službeni glasnik BiH 94/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nafta i naftni derivati Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.9.2012 514.739,71 Službeni glasnik BiH 96/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 3: Ugovor o nabavci goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 27.11.2012. 2.583.360,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Radio-televizija FBiH Lot 3: Euro dizel Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 6.8.2012. 7.841,92 Službeni glasnik BiH 100/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 1: Lož ulje - Brčko Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 17.12.2012. 55.700,85 Službeni glasnik BiH 105/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 2: Lož ulje - Goražde Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 17.12.2012. 8.166,67 Službeni glasnik BiH 105/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Nabavka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 1.025.641,03 Službeni glasnik BiH 105/12
Sudska policija FBIH Lot 4: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Zavidovićima - 4.500 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 9.405,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Sudska policija FBIH Lot 6: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Živinicama - 4.500 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.12.2012. 9.405,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Prostorno planiranje i uređenje grada Zenice d.o.o. - Zenica Nabavka i isporuka goriva za 2013. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 24.12.2012. 15.691,13 Službeni glasnik BiH 1/13
JKUP Čistoća d.o.o. Bugojno Nabavka dizel goriva za potrebe preduzeća Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.11.2012. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Opština Mrkonjić Grad Nabavka goriva za sezonu grijanja 2012-2013. Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 10.12.2012. 62.358,97 Službeni glasnik BiH 3/13
Opština Višegrad Nabavka goriva za 2013. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 24.12.2012. 17.094,02 Službeni glasnik BiH 6/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja, za budžetsku 2013. i budžetsku 2014. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 27.12.2012. 574.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 1: Nabavka i isporuka lož ulja, ekstra lako, LUEL BAS EN 1002 - isporuka za Središnji ured i Kantonalni porezni ured Zenica, Tuzla i Novi Travnik Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 5.2.2013. 105.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 2: Nabavka i isporuka lož ulja, ekstra lako, LUEL BAS EN 1002 -isporuka za Kantonalni porezni ured Bihać Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 5.2.2013. 17.500,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Kantonalni sud u Sarajevu Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke broj 009-0-Su-12-000591 od 10.04.2012. godine Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 328.300,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 1: Nabavka i isporuka goriva za putničke automobile Središnjeg ureda i Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo u 2013. godini Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 5.2.2013. 3,91 Službeni glasnik BiH 14/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 2: Nabavka i isporuka goriva za putničke automobile Kantonalnog poreznog ureda Zenica u 2013. godini Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 5.2.2013. 3,78 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 13: Nabava goriva za grad Jajce Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 25.1.2013. 28.136,00 Službeni glasnik BiH 20/13