Treasure d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka manganskih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 7.3.2013. 60.450,00 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavla legiranih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 7.3.2013. 221.110,00 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Nabavka čeličnih profila za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 7.3.2013. 41.350,00 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Nabavka čeličnih gredica za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 7.3.2013. 142.500,00 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Nabavka čeličnih cijevi za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 7.3.2013. 25.094,00 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 8: Nabavka crnih limova za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 7.3.2013. 97.440,00 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 9: Nabavka čeličnih gredica za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 7.3.2013. 220.500,00 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 10: Nabavka čeličnih cijevi za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 7.3.2013. 22.794,40 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 11: Nabavka okruglih i šestougaonih čelika za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 7.3.2013. 27.586,00 Službeni glasnik BiH 26/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Čelični materijal Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.12.2012. 87.489,64 Službeni glasnik BiH 30/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka čeličnih limova u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 6.5.2013. 124.799,28 Službeni glasnik BiH 38/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Metalna konstrukcija za dalekovodne stupove (vruće-cinčani L-profili) Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 15.5.2013. 45.742,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izrada i isporuka čeličnorešetkaste konstrukcije i pripadajuće vijčane opreme za potrebe održavanja dalekovoda Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 17.6.2013. 103.760,00 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka čeličnih profila u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 26.7.2013. 42.982,56 Službeni glasnik BiH 64/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Čelični limovi i profili Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2013. 29.370,00 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Hardoks limovi Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2013. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Plosnati čelici Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 8.10.2013. 47.934,75 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Okrugli čelici Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 8.10.2013. 19.057,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Čelični profili Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 8.10.2013. 10.575,00 Službeni glasnik BiH 83/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Nabavka čeličnog materijala za kontejnere i GSM stubove Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 28.10.2013. 571.924,64 Službeni glasnik BiH 85/13
RMU Banovići d.d. Banovići Čelična lučna podgrada Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 16.7.2013. 998.615,00 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka čeličnih profila - gredica Pregovarački Treasure d.o.o. Zenica 24.12.2013 161.664,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Čelični profili - gredice prema specifikaciji Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 5.2.2014. 619.150,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka cijevi i cijevnih elemenata Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 28. 2. 2014. 107.445,60 Službeni glasnik BiH 20/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabvka crnih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 10.4.2014. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 33/14