BH Telecom d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje Kanu kajakaški klub 4K Ključ 18.8.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje građana Aero klub Bihać 18.8.2014. 2.490,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje aeroklub Krilo Sanski Most 18.8.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Kajak Kanu klub UNA Bihać 18.8.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Univerzalna škola sporta Tempo Bihać 18.8.2014. 1.492,80 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački BZK Preporod Bihać 18.8.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje kućna radinost Đerđef Cazin 18.8.2014. 1.485,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački UG čovjek i prirodni resursi Bihać 18.8.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Udruženje Muzička omladina Bihać 18.8.2014. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački Obrtnička komora USK-a Bihać 18.8.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački SKD Mini dnevnik 1987 Bihać 18.8.2014. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka elemenata produkcije Pregovarački PRIME TIME d.o.o. Sarajevo 8.8.2014. 2.000.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno-propagandne usluge Pregovarački Udruženje za promociju košarke GEN ONE Sarajevo 4.9.2014. 9.990,00 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka mobilnih uređaja proizvođača LG Pregovarački Stanić Trade d.o.o. Sarajevo 20.8.2014. 1.000.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Upgrade NGN elemenata fiksne mreže proizvođača Ericsson Pregovarački Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 5.8.2014. 670.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka umjetničkih radova za uređenje enterijera poslovne zgrade BH Telecoma Pregovarački Adin Hebib Sarajevo 25.8.2014. 25.200,00 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka oglasnog prostora u magazinu Slobodna Bosna Pregovarački Press Sing d.o.o. Sarajevo 13.8.2014. 22.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Čelični materijal Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 26.8.2014. 37.991,65 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Termopaneli za kontejnere Otvoreni METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo 26.8.2014. 23.215,00 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Klima uređaji za kontejnere (kompaktna izvedba) Otvoreni Acing d.o.o. Sarajevo 26.8.2014. 53.220,00 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga Pregovarački ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 4.8.2014. 19.300,00 Službeni glasnik BiH 75/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka prostora za vanjsko oglašavanje Pregovarački NOVA OPREMA d.o.o. Banja Luka 7.8.2014. 126.714,60 Službeni glasnik BiH 75/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge Pregovarački Udruženje za razvoj kulture i umjetnosti Baleti Sarajevo 10.8.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Usluga oglašavanja na TV Hayat Pregovarački HAYAT d.o.o. Sarajevo 25.7.2014. 429.975,00 Službeni glasnik BiH 75/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga Pregovarački Golf asocijacija u Bosni i Hercegovini Sarajevo 25.8.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14