Vlada Brčko distrikta

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nabavka medicinske opreme: endourološka oprema za citoskopiju, centrifuga za kese za krv sa swing out rotorom i frižidere za čuvanje krvi za potrebe hirurškog odjeljenja i službe za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolničku zdravstvenu zaštitu u Brčkou BiH Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 24.8.2011. 11.695,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nabavka medicinske opreme: endourološka oprema za citoskopiju, centrifuga za kese za krv sa swing out rotorom i frižidere za čuvanje krvi za potrebe hirurškog odjeljenja i službe za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolničku zdravstvenu zaštitu u Brčkou BiH Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 24.8.2011. 76.748,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 42.511,51 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 61.388,41 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 37.443,12 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 32.018,85 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 43.169,57 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni EURO - IVEKS d.o.o. Brčko Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 9.485,15 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 26.105,14 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni EURO - IVEKS d.o.o. Brčko Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 8.082,30 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 13: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni BSP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 7.393,67 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 16: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni EURO - IVEKS d.o.o. Brčko Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 3.463,79 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada Brčko distrikta Lot 18: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko BiH za 2011. godine-zajednička nabavka Otvoreni EURO - IVEKS d.o.o. Brčko Brčko 14.10.2011.;11.11.2011.;12.10.2011. 354,29 Službeni glasnik BiH 40/12