Vlada Brčko distrikta

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2011 Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 7.12.2011. 1.490,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2011 Pregovarački GALAX-NISKOGRADNJA d.d. Brčko 7.12.2011. 2.512,86 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2012 Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 7.12.2011. 4.406,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2013 Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 7.12.2011. 2.138,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2014 Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 7.12.2011. 7.344,70 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2015 Pregovarački GALAX-NISKOGRADNJA d.d. Brčko 7.12.2011. 8.990,90 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2016 Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 7.12.2011. 2.018,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2017 Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 7.12.2011. 6.112,50 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2018 Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 7.12.2011. 1.706,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2019 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 2.828,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 12: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2020 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 4.516,28 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 13: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2021 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 3.619,52 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 14: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2022 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 2.562,58 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 15: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2023 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 6.418,42 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 16: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2024 Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 7.12.2011. 1.356,51 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 17: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2025 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 915,50 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 18: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2026 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 1.048,11 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 19: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2027 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 535,08 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 20: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2028 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 7.386,60 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 21: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2029 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 4.351,60 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 22: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2030 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 3.158,05 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 23: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2031 Pregovarački BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 7.12.2011. 6.041,50 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 24: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2032 Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 7.12.2011. 2.840,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 25: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2033 Pregovarački GALAX-NISKOGRADNJA d.d. Brčko 7.12.2011. 1.660,60 Službeni glasnik BiH 5/12
Vlada Brčko distrikta Lot 26: Dougovaranje na osnovu ugovora dodijeljenih u otvorenom postupku 3/2034 Pregovarački Bijeljina put d.o.o. Bijeljina 7.12.2011. 15.247,50 Službeni glasnik BiH 5/12