Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 38- Kalcij folinat, inf/inj. 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 73.600,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 39- Kalcij folinat, inf/inj. 300 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 58.539,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 40- Imatinib mesilat, tbl/kaps. 100 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 84.150,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 41- Rituksimab, inf. 100 mg i 500 mg Otvoreni ROCHE d.o.o. Farmaceutsko društvo - ROCHE Ltd. Pharmaceutical Company Sarajevo 1.12.2015. 2.577.755,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 42- Bevacizumab, inf. 100 mg 400 mg Otvoreni ROCHE d.o.o. Farmaceutsko društvo - ROCHE Ltd. Pharmaceutical Company Sarajevo 1.12.2015. 2.184.800,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 43- Erlotinib, tbl. 150 mg i 100mg Otvoreni ROCHE d.o.o. Farmaceutsko društvo - ROCHE Ltd. Pharmaceutical Company Sarajevo 1.12.2015. 740.580,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 44- Temozolamid, kaps. 5 mg, 20 mg, 100 mg i 250 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2015. 335.978,40 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 46- Sorefenib, tbl. 200 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 780.375,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 47- Pemetreksed, inf. 500 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 358.211,80 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 48- Nilotinib, kaps. 150 mg i 200 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2015. 4.239.840,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 49- Everolimus, tbl. 10 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2015. 518.760,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 53- Tioguanin, tbl. 40 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 14.752,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 54- Citarabin, inj. 1 g i 100 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 38.312,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 55- Vinblastin, inj. 10 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 7.12.2015. 8.917,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 56- Daunorubicin, inj. 20 mg Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 20.11.2015. 8.480,10 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 57- Bleomicin, inj. 15 mg Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 20.11.2015. 18.720,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 61- Melfalan, tbl. 2 mg Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 23.11.2015. 11.520,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 63- Etopozid, kaps. 50 mg Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 23.11.2015. 8.230,90 SG 97/15