Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8- Fludarabin, inf/inj. 50 mg Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Ilidža 7.12.2015. 11.623,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10- Gemicitabin, inf. 200 mg i 1000 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 7.12.2015. 222.050,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11- Kapecitabin, tbl. 150 mg i 500 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 7.12.2015. 251.472,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12- Vinkristin, inf/inj. 1 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 20.820,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13- Palitaksel, inf. 30 mg, 100 mg i 300 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 116.989,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14- Idarubicin, inj. 5 mg i 10 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 98.813,40 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16- Cisplatin, inf. 10 mg i 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 185.710,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17- Estramustin, kaps. 140 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 53.000,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 18- Megestrol-acetat, oralna susp. 40 mg/ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 653.912,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 19- Leuporelin, inj. 3,75 i 11,25 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 319.092,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 20- Leuporelin, inj. 3,75 i 11,25 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 679.760,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 21- Leuporelin, implantat 3,6 mg i 5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 222.376,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 22- Leuporelin, inj. 7,5 mg, 22,5 mg i 45 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 688.563,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 23- Tamoksifen, tbl. 10 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 31.500,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 25- Bikalutamid, tbl. 50 mg i 150 mg Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2015. 66.640,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 26- Letrozol, film tbl. 2,5 mg Otvoreni APOMEDICAL d.o.o. Ilidža 7.12.2015. 29.400,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 27- Eksemestan, tbl. 25 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 7.12.2015. 92.400,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 28- Enograstim, inj. 263 mcg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Vogošća 27.11.2015. 948.733,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 29- Filgrastim, inj/inf. 30.000.000 i.j. i 48.000.000 i.j. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2015. 199.500,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 31- Klodronska kiselina, tbl. 800 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 104.480,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 32- Pamindronska kiselina, inf/inj. 30 mg i 60 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 84.140,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 33- Ibandronska kiselina, tbl. 50 mg i inf/inj. 6 mg Otvoreni ROCHE d.o.o. Farmaceutsko društvo - ROCHE Ltd. Pharmaceutical Company Sarajevo 1.12.2015. 209.700,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 34- Zolendronska kiselina, inf. 4 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 125.948,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 35- Mesnum, inj. 400 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2015. 54.510,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 37- Kalcij folinat, inf/inj. 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 108,50 SG 97/15