Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7 - Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilni sa postojećim aparatima tipa FRESSENIUS) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.11.2015. 593.827,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8 - Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilni sa postojećim aparatima tipa B/BRAUN) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 10.11.2015. 129.500,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9 - Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Luer Lockom sa jedne strane, a iglom sa druge strane ( za pakovanje od 500ml ), Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Lauer Lockom sa obje strane (za pakovanja od 1000ml i 2000ml) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 10.11.2015. 42.000,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10 - Set za uključenje-isključenje (gaze,komprese), Set je sterilno zapakovan i sadrži sterilnu nepropusnu podlogu veličine najmanje 35x45 cm, najmanje osam komada sterilnih gaza/kompresa veličine 5x5 cm i najmanje šest komada sterilnih tupfera od gaze Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 173.800,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11 - Hipoalergijski flaster širine 2,5 cm prozračnih nježnih vlakana i da dobro prijanja na kožu Hipoalergijski flaster treba da bude u pojedinačnom pakovanju dužine do 10m. Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 19.11.2015. 17.500,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12 - Hirurške rukavice nesterilne- latex i sterilne- latex Hirurške rukavice sterilne i nesterilne treba da budu u slijedećem omjeru : M veličine -45%, L veličine -45% i XL veličine - 10%. Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 19.11.2015. 109.660,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13 - Šprice dvodijelne i igle injekcione Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 11.11.2015. 40.231,24 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14 - Šprice 20 ml, trodijelne Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.11.2015. 9.100,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 15 - Kateteri Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 289.145,86 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16 - Centralni venski kateter trajni tunelirani dvoluminalni za dijalizu 14-16 FR Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 8.504,70 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17 - Koncentrat kiselog bikarbonata Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 373.800,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 18 - Suhi elektrolitski prah Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 10.11.2015. 293.760,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 19 - Bazni bikarbonat u prahu/granulama za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima tipa FRESSENIUS), pakovanje 650 g i 900 g Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 11.11.2015. 1.506.000,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 20 - Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 50% limunske kiseline Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemodijalizu na bazi klora i natrij hidroksida Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 10.11.2015. 54.264,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 21 - Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 20% limunske kiseline Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.11.2015. 98.760,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 22 - 4% trinatrijev citrat u vodi Sterilni set , otopina za zatvaranje centralno-venskog katetera za dijalizu na osnovu citrata Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.11.2015. 66.000,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 23 - Tabletirana sol za pripremu vode, bez metala nejodirana,koncetracija NaCl 99,5%-99,9%,urađena u skladu sa propisima farmakopeje Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 44.400,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 24 - Fiziološka otopina (NaCl 0,9% ) Pakovanje: 500 ml Fiziološka otopina treba biti pakovana u kolabsibilnim vrećicama ili pvc bocama Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.11.2015. 81.600,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 25 - Dezinfekciono sredstvo za kožu -povidon jodid, Dezinfekciono sredstvo za kožu -klorheksidin, Dezinfekciono sredstvo za vanjsku dezinfekciju prostora i opreme – klorheksidin Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 16.11.2015. 40.783,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1- Granisteron, tbl. 1 mg i inf/inj. 3 mg Otvoreni ROCHE d.o.o. Farmaceutsko društvo - ROCHE Ltd. Pharmaceutical Company Sarajevo 1.12.2015. 131.100,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2- Cipoteron, tbl. 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 93.960,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3- Ciklofosfamid, tbl. 50 mg i inj. 200 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2015. 219.560,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4- Ifosfamid, inj. 1000 mg Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.11.2015. 151.710,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5- Dakarbazin, inf/inj. 100 mg i 200mg Otvoreni Apomedical Sarajevo 7.12.2015. 138.703,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6- Metotreksat, inj. 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 759,00 SG 97/15