HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 12- Vinkristin, inf/inj. 1 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 20.820,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14- Idarubicin, inj. 5 mg i 10 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 98.813,40 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17- Estramustin, kaps. 140 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 53.000,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 20- Leuporelin, inj. 3,75 i 11,25 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 679.760,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 31- Klodronska kiselina, tbl. 800 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 104.480,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 37- Kalcij folinat, inf/inj. 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 108,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 40- Imatinib mesilat, tbl/kaps. 100 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 84.150,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 46- Sorefenib, tbl. 200 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 780.375,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 53- Tioguanin, tbl. 40 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 14.752,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 54- Citarabin, inj. 1 g i 100 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 38.312,00 SG 97/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7- Efavirenz film tabl. 600mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.11.2015. 149.400,00 SG 97/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11- Raltegravir film tabl. 400mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.11.2015. 149.088,00 SG 97/15