Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 145: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.5.2014. 219,40 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 149: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.5.2014. 15.157,44 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 171: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.5.2014. 205,43 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 172: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.5.2014. 2.035,20 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 192: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.5.2014. 228,96 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 194: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.5.2014. 98,89 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 204: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.5.2014. 164,10 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 215: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.5.2014. 37,50 Službeni glasnik BiH 75/14
Zavod za javno zdravstvo FBiH Lot 3: Podloge i reagensi za mikrobiologiju Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.5.2014. 24.106,48 Službeni glasnik BiH 77/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS LOT 1: Potrošni materijal za peritoneumsku dijalizu-1 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 20.11.2014. 1.235.682,30 Službeni glasnik BiH 96/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS LOT 11: Nabavka specifičnih lijekova - adefovir dipivoxil tbl. 10 mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.11.2014. 53.631,69 Službeni glasnik BiH 96/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS LOT 18: Nabavka specifičnih lijekova - entecavir film tbl. 1 mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.11.2014. 31.468,15 Službeni glasnik BiH 96/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS LOT 35: Nabavka specifičnih lijekova - bosentan film tbl. 125 mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.11.2014. 360.298,34 Službeni glasnik BiH 96/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Glukoza 25% inj. 10 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.11.2014. 3.384,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Hidrokortizon+ Oksitetraciklin mast (30 mg+10 mg)/g 20 g Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.11.2014. 387 Službeni glasnik BiH 101/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Hidroksiprogesteron inj. 250 mg/ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 6.11.2014. 1.207,35 Službeni glasnik BiH 101/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 16 - Reteplaza prašak i rastv za inj 10 U Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.11.2014. 102.420,64 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 33 - Glukoza rastvor za injekciju 2,5 g/ 10 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.11.2014. 3.451,63 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 48 - Verapamil rastvor za injekciju 5 mg/ 2 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.11.2014. 10.137,96 SG 20/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 89 - Lidokain,adrenalin rastvor za injekciju (40+0,025) mg/2 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 25.11.2014. 60.730,50 SG 20/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 57- Verapamil inj. 5mg/2ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.1.2015. 3.126,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 146- Voda za injekcije 10ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 13.1.2015. 25.600,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Hemostatik komprese - oksidirana celuloza Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.1.2015. 152.454,00 SG 24/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 33 - Nifedipin 20 mg.retard tbl. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.2.2015. 124,78 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 35 - Captopril 25 mg.tbl. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.2.2015. 169,23 SG 28/15

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12