Vlada Brčko distrikta

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 7.119,47 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 21.9.2011. 10.531,17 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 4.429,62 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 2.926,54 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 12: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 2.606,76 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 13: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 2.720,25 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 15: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 2.445,30 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 16: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 1.427,40 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 21: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 21.9.2011. 3.337,35 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 24: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 21.9.2011. 1.292,94 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 25: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 21.9.2011. 1.890,49 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 26: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 21.9.2011. 11.157,59 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 27: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 4.453,56 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 28: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 21.9.2011. 62.460,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 29: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 21.9.2011. 60.900,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 30: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 21.9.2011. 33.813,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 31: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački JATA GROUP d.o.o. Srebrenik Srebrenik 21.9.2011. 416,98 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nabavka stacionarnog radarskog sistema za mjerenje brzine kretanja vozila Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 23.11.2011. 184.626,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nabavka mobilnog laserskog radara za registraciju prekoračenja brzine kretanja vozila sa foto i video zapisom i IR reflektorom za noćno snimanje Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 23.11.2011. 34.573,50 Službeni glasnik BiH 100/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva na području Brčko Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 13.9.2011. 70.132,26 Službeni glasnik BiH 1/12
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva na području Brčko Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 13.9.2011. 50.090,63 Službeni glasnik BiH 1/12
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva na području Brčko Otvoreni ARAPOVAC PUTEVI d.o.o. Čelić 13.9.2011. 9.022,27 Službeni glasnik BiH 1/12
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva na području Brčko Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 13.9.2011. 8.247,92 Službeni glasnik BiH 1/12
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva na području Brčko Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 13.9.2011. 37.528,26 Službeni glasnik BiH 1/12
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva na području Brčko Otvoreni GALAX-NISKOGRADNJA d.d. Brčko 13.9.2011. 37.057,42 Službeni glasnik BiH 1/12