Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2 - Set za peritonejsku dijalizu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.9.2015. 192.454,29 SG 79/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1 - Cisplatin, inf. 10 mg i 50 mg Pregovarački Evropa lijek pharma d.o.o. Ilidža 28.9.2015. 43.817,74 SG 79/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2 - Asparaginaza inj. 10 mg Pregovarački Evropa lijek pharma d.o.o. Ilidža 28.9.2015. 9.769,50 SG 79/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1 - Granisteron tbl. 1 mg i inf/inj. 3 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 22.9.2015. 34.500,00 SG 79/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2 - Metotreksat, inj. 50 mg Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 22.9.2015. 250,80 SG 79/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1- Docetaksel, inf. 20 mg i 80 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o., Interpromet d.o.o., Apomedical Sarajevo, Novi Grad, Sarajevo 17.9.2015. 351.217,50 SG 81/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2- Epirubicin, inj/inf. 10 mg i 50 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o., Interpromet d.o.o., HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Lukavac, Novi Grad, Mostar 17.9.2015. 406.278,00 SG 81/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3- Oksaliplatin, inf 50 mg i 100 mg Otvoreni Interpromet d.o.o., MEDIMPEX d.o.o., Phoenix Pharma d.o.o. Novi Grad, Sarajevo, Bijeljina 17.9.2015. 355.428,00 SG 81/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5- Irinotekan, inf 40 mg i 100 mg Otvoreni UNIFARM d.o.o., MEDIMPEX d.o.o., HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Lukavac, Sarajevo, Mostar 17.9.2015. 357.396,00 SG 81/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6- Doskorubicin, inf/inj. 10 mg i 50 mg Otvoreni Interpromet d.o.o., HERCEGOVINALIJEK d.o.o., Phoenix Pharma d.o.o. Novi Grad, Mostar, Bijeljina 17.9.2015. 283.036,50 SG 81/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7- Anastrazole, tablete 1 mg Otvoreni Interpromet d.o.o., Phoenix Pharma d.o.o., Apomedical Novi Grad, Bijeljina, Sarajevo 17.9.2015. 64.800,00 SG 81/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8- Etopozid, inf 100 mg Otvoreni Interpromet d.o.o., MEDIMPEX d.o.o., HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Novi Grad, Sarajevo, Mostar 17.9.2015. 292.140,00 SG 81/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1 - Heparin, inf. 25.000 I.J. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 21.10.2015. 243.600,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2 - Enoksaparin, inj. 20 mg i 40 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 21.10.2015. 450.300,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3 - Dalteparin, inj. 10.000 I.J Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 21.10.2015. 221.670,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4 - Epoetin beta, inj. 50.000 I.J. i 2.000 I.J. Otvoreni ROCHE d.o.o. Farmaceutsko društvo - ROCHE Ltd. Pharmaceutical Company Sarajevo 22.10.2015. 897.000,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5 - Epoetin alfa, inj. 2.000 I.J. Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 21.10.2015. 503.100,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6 - Darbepoetin alfa, inj.10 mcg, 20 mcg i 30 mcg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.10.2015. 1.917.080,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lo 7 - Parikalcitol, inj. 5 mcg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 21.10.2015. 608.960,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8 - Kalcitrol, kapsule 0,25 mcg Otvoreni ROCHE d.o.o. Farmaceutsko društvo - ROCHE Ltd. Pharmaceutical Company Sarajevo 22.10.2015. 43.400,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9 - Feri oksid saharat, inj. 100 mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 27.10.2015. 284.970,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka INN sevelamer, tbl. 800 mg Pregovarački FARMAVITA d.o.o. Vogošća 23.11.2015. 461.538,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3 - Arterijske i venske igle za dijalizu Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.11.2015. 79.764,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4 - Arterijske i venske igle za dijalizu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 71.944,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5 - A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem ( kompatibilnost sa postojećim aparatima tipa FRESSENIUS.) Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 13.11.2015. 1.298.500,00 SG 93/15