JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Ulje za podmazivanje motora i ostala ulja za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni BIOL d.o.o. Konjic 5.11.2015. 49.824,22 SG 87/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka sitnog potrošnog materijala-Nabavka zaštitnih dubokih cipela, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni RM Company d.o.o. Zenica 6.11.2015. 5.100,00 SG 87/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Zamjena monitora na komandi bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PRINTEX d.o.o. Sarajevo 13.11.2015. 18.275,00 SG 89/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka i zamjena reducira spusnih cijevi na bubnju kotla bloka 7 - NDT ispitivanje saniranih zavarenih spojeva između plašta bubnja i spusnih cijevi u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj. Otvoreni TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu Hrvatska 5.11.2015. 17.637,52 SG 89/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka kancelarijskog namještaja u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 13.11.2015. 91.240,81 SG 89/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj NDT kontrola dijelova turbine bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 17.11.2015. 13.930,00 SG 89/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izgradnja garaže za buldožere na deponiji šljake i pepela za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 26.11.2015. 42.982,60 SG 93/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija skladišnih površina dekarbonizacije u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Obrt HASIĆ Visoko 30.11.2015. 28.988,00 SG 93/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka opreme za mjerenje i regulaciju bloka 7 Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 4.12.2015. 30.455,00 SG 95/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Cijevni registar za niskotlačni zagrijač sa plivajućom glavom A=280 m2 (NTZ - 1) - 1 kom Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 30.11.2015. 82.950,00 SG 95/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dodatni radovi na izgradnji taložnika na deponiji šljake i pepela Pregovarački BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 7.12.2015. 4.679,66 SG 95/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Automatizacija rada pješčanih filtera na dekarbonizaciji u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 4.12.2015. 28.493,34 SG 95/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sitni potrošni materija prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 8.12.2015. 37.479,45 SG 95/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija patosnih površina pogonskog prostora stare HPV u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Obrt HASIĆ Visoko 21.12.2015. 48.974,90 SG 99/15