MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 39 - Konac polibutilat poliester Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 9.12.2014. 115.933,88 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40 - Žica hirurška Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 19.12.2014. 66.488,00 SG 39/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 6- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 1.725,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 12- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 18.392,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 16- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 14.724,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 63- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 1.290,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 64- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 1.671,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 73- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 254,80 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 166- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 1.955,00 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 173- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 148,80 SG 49/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 202- Nabava lijekova za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko za 2015. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 15.4.2015. 2.588,00 SG 49/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27 - Cefazolin inj. 1g Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.7.2015. 314.640,00 SG 63/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 53 - Klaritromicin tabl./film tabl. sa modifikovanim oslobađanjm 500mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.7.2015. 6.720,00 SG 63/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 54 - Klaritromicin film tabl./tabl. 500mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.7.2015. 4.298,40 SG 63/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 68 - Tobramicin inj. 80mg/2ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.7.2015. 62.865,00 SG 63/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 77 - Ciprofloksacin film tabl. 500mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.7.2015. 17.000,00 SG 63/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 74 - Ciprofloksacin otopina za infuziju 200mg/100ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.9.2015. 149.200,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3 - Vosak i surgicel Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 16.341,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20 - Konektori za drenove Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 596,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24 - Traka silikonska Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 3.427,20 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50 - Konac polipropilen monofilament Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 2.243,52 SG 82/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 15 - Kateteri Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 289.145,86 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16 - Centralni venski kateter trajni tunelirani dvoluminalni za dijalizu 14-16 FR Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 8.504,70 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17 - Koncentrat kiselog bikarbonata Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 373.800,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 23 - Tabletirana sol za pripremu vode, bez metala nejodirana,koncetracija NaCl 99,5%-99,9%,urađena u skladu sa propisima farmakopeje Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 44.400,00 SG 93/15