Phoenix d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2 - Potrošni materijal Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.9.2015. 1.459,20 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3 - Potrošni materijal Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.9.2015. 4.912,20 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4 - Potrošni materijal Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.9.2015. 61.425,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 -Potrošni materijal Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.9.2015. 889,60 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 9 - Hirurški skalpel nožić br. 10 - 24 Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2015. 6.792,50 SG 79/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6 - Darbepoetin alfa, inj.10 mcg, 20 mcg i 30 mcg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 22.10.2015. 1.917.080,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4 - Arterijske i venske igle za dijalizu Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 71.944,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10 - Set za uključenje-isključenje (gaze,komprese), Set je sterilno zapakovan i sadrži sterilnu nepropusnu podlogu veličine najmanje 35x45 cm, najmanje osam komada sterilnih gaza/kompresa veličine 5x5 cm i najmanje šest komada sterilnih tupfera od gaze Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.11.2015. 173.800,00 SG 93/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13- Palitaksel, inf. 30 mg, 100 mg i 300 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 116.989,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16- Cisplatin, inf. 10 mg i 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 185.710,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 18- Megestrol-acetat, oralna susp. 40 mg/ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 653.912,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 19- Leuporelin, inj. 3,75 i 11,25 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 319.092,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 21- Leuporelin, implantat 3,6 mg i 5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 222.376,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 22- Leuporelin, inj. 7,5 mg, 22,5 mg i 45 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 688.563,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 23- Tamoksifen, tbl. 10 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 31.500,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 32- Pamindronska kiselina, inf/inj. 30 mg i 60 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 84.140,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 34- Zolendronska kiselina, inf. 4 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 125.948,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 38- Kalcij folinat, inf/inj. 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 73.600,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 39- Kalcij folinat, inf/inj. 300 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 58.539,50 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 47- Pemetreksed, inf. 500 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 30.11.2015. 358.211,80 SG 97/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1- Ciklosporin 25mg, 50mg, 100mg, 100mg/ml Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 9.12.2015. 755,89 SG 99/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2- Takrolimus 0,5 mg, 1mg, 5,0mg, 5mg/ml. Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 9.12.2015. 12.608,80 SG 99/15

Phoenix d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11