HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18 - Amoksicilin+Klavulonska kiselina susp. 457mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.178,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21 - Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl./film tabl. 375mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 531,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23 - Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl. /film tabl. 1000mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 24.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26 - Cefaleksin susp. 250mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.596,40 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28 - Cefuroksim tabl./film tabl. 500mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.235,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37 - Ceftriakson inj. 1g I.V. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 84.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 41 - Cefepim inj. 1g. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 17.100,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 44 - Ertapenem inj. 1g Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 19.300,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 45 - Imipenem+Cilastatin inj. (500mg+500mg) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 370.560,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50 - Eritromicin kaps./film tabl. 250mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 400,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 51 - Eritromicin film tabl. 500mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.280,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 55 - Klaritromicin inj. 500mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 73.450,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 58 - Azitromicin susp. 200mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.905,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 59 - Azitromicin susp. 100mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 555,80 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 70 - Gentamicin inj. 80mg/2ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 10.080,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 75 - Ciprofloksacin otopina za infuziju 400mg/200ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 157.200,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 103 - Kaspofungin inj. 50mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 51.163,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 104 - Kaspofungin inj. 70mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 9.348,78 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 109 - Aciklovir tabl./film tabl. 200mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 5.040,00 SG 82/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 2 - Faktor 8 a 1000 i.j. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 29.10.2015. 3.626,80 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2 - Enoksaparin, inj. 20 mg i 40 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 21.10.2015. 450.300,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3 - Dalteparin, inj. 10.000 I.J Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 21.10.2015. 221.670,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lo 7 - Parikalcitol, inj. 5 mcg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 21.10.2015. 608.960,00 SG 85/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2- Cipoteron, tbl. 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 93.960,00 SG 97/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6- Metotreksat, inj. 50 mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.12.2015. 759,00 SG 97/15