Vlada Brčko distrikta

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Ograđivanje romskog mezarja u MZ Islamovac Otvoreni BK-KOM d.o.o. Brčko 3.10.2011. 3.077,10 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Nabavka novog hardvera za AFIS Papillon sistem i migracija sistema AFIS Papillon na novi hardver Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 21.7.2011. 20.499,98 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Vođenje depozitnog računa za prikupljanje poreskih prihoda Otvoreni BOSNA BANK INTERNATIONAL Brčko 24.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Vođenje depozitnog računa za prikupljanje neporeskih prihoda Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 24.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Vođenje transakcionog računa sa ukupnim godišnjim prometom od 150.000.000,00KM Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 24.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Vođenje transakcionog računa sa ukupnim godišnjim prometom od 120.000.000,00KM Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 24.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
Vlada Brčko distrikta Rekonstrukcija bivše upravne zgrade Velma za potrebe smještaja Kancelarije za reviziju u Brčkou BiH Otvoreni Astra plan d.o.o. Brčko Brčko 2.9.2011. 313.261,32 Službeni glasnik BiH 88/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Izgradnja vodovodne mreže u Novom naselju Potočari II faza Otvoreni Poloj d.o.o. Brčko 12.10.2011. 29.948,95 Službeni glasnik BiH 90/11
Vlada Brčko distrikta Lot 8: Rekonstrukcija NN mreže u ulici Stevana Mokranjca - MZ Grčica Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 12.10.2011. 3.772,08 Službeni glasnik BiH 90/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Izgradnja ulične rasvjete u ulici Laze Lazarevića - MZ Donji Brezik Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 12.10.2011. 1.170,00 Službeni glasnik BiH 90/11
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Izgradnja ulične rasvjete u MZ Trnjaci Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 12.10.2011. 7.108,92 Službeni glasnik BiH 90/11
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Postavljanje ulične rasvjete Prote Matije Nenadovića - MZ Grčica Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 12.10.2011. 10.132,20 Službeni glasnik BiH 90/11
Vlada Brčko distrikta Lot 12: Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Luke Čelovića - MZ D. Brezik Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 12.10.2011. 5.290,74 Službeni glasnik BiH 90/11
Vlada Brčko distrikta Lot 13: Rekonstrukcija NN mreže i ulične rasvjete u MZ Ulice Otvoreni CONRAM d.o.o. Brčko Brčko 12.10.2011. 5.632,38 Službeni glasnik BiH 90/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Usluge deminiranja čišćenja i tehničkog izviđanja zemljišta, dva projekta, ukupne površine 216.642,00 m2 Otvoreni Udruženje Demira E.V Orašje 2.11.2011. 60.833,07 Službeni glasnik BiH 94/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Usluge deminiranja čišćenja i tehničkog izviđanja zemljišta, dva projekta, ukupne površine 65.487,00 m2 Otvoreni Udruženje za borbu protiv mina Stop Mines Pale 2.11.2011. 84.891,39 Službeni glasnik BiH 94/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Usluge deminiranja čišćenja i tehničkog izviđanja zemljišta, dva projekta, ukupne površine 83.836,00 m2 Otvoreni POINT d.o.o. Orašje 2.11.2011. 188.329,19 Službeni glasnik BiH 94/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Usluge deminiranja čišćenja i tehničkog izviđanja zemljišta, dva projekta, ukupne površine 56.366,00 m2 Otvoreni POINT d.o.o. Orašje 2.11.2011. 168.231,81 Službeni glasnik BiH 94/11
Vlada Brčko distrikta Nabavka softvera-izrada aplikativnog sistema za potrebe Policije Brčko BiH Otvoreni King ICT d.o.o., NEOS d.o.o. Zagreb Sarajevo 9.11.2011. 164.970,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 21.9.2011. 9.241,83 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 21.9.2011. 5.896,80 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 11.641,50 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 14.814,54 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 3.057,91 Službeni glasnik BiH 98/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Nastavak radova na rekonstrukciji i sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva Pregovarački Pekić gradnja d.o.o. Brčko 21.9.2011. 8.481,84 Službeni glasnik BiH 98/11