Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 13- Šprice dvodijelne i igle injekcione Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 12.11.2014. 43.685,47 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14- Šprice 20 ml, trodijelne Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 12.11.2014. 8.974,36 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 15- Kateteri Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.10.2014. 239.069,29 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16- Centralni venski kateter trajni tunelirani dvoluminalni za dijalizu 14-16 FR Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.11.2014. 6.756,50 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17- Koncentrat kiselog bikarbonata Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 30.12.2014. 380.512,82 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 18- Suhi elektrolitski prah Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2014. 327.692,31 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 19- Koncentrat baznog bikarbonata 8,4% Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.11.2014. 11.333,34 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 20- Bazni bikarbonat u prahu/granulama za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima tipa FRESSENIUS), pakovanje 650 g i 900 g Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 12.11.2014. 1.506.461,54 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 21- Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemodijalizu na bazi klora i natrij hidroksida, Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 50% limunske kiseline Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 20.11.2014. 55.263,94 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 22- Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 20% limunske kiseline Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2014. 98.769,23 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 24- Tabletirana sol za pripremu vode, bez metala nejodirana, koncetracija NaCl 99,5%-99,9%, urađena u skladu sa propisima farmakopeje Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.11.2014. 45.641,03 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 26- Fiziološka otopina (NaCl 0,9% ), pakovanje: 500ml Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 28.11.2014. 82.393,17 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 27- Fiziološka otopina (NaCl 0,9% ), pakovanje: 1000 ml, (2 izvoda za Luer Lock) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 20.11.2014. 63.846,16 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 28- Dezinfekciono sredstvo za kožu -povidon jodid, Dezinfekciono sredstvo za kožu -klorheksidin, Dezinfekciono sredstvo za vanjsku dezinfekciju prostora i opreme - klorheksidin Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 18.11.2014. 41.617,27 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka INN karboplatin inf. 50 mg i 150 mg Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 3.3.2015. 132.525,00 SG 26/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka INN irinotekan (inf. 40 mg i 100 mg) Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 27.2.2015. 166.627,50 SG 26/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka cjepiva ALDIPETE-T (cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertutisa) Pregovarački PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 23.12.2014. 115.500,00 SG 30/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka lijeka INN ifosamid (inj. 500 mg i inj. 1.000 mg) Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.5.2015. 76.600,00 SG 39/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1- Fluorouracil inf/inj. 250 mg i inf/inj. 500 mg Pregovarački Apomedical Sarajevo 11.6.2015. 34.080,00 SG 49/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2- Fludarabin inf/inj. 50 mg Pregovarački Apomedical Sarajevo 11.6.2015. 8.277,50 SG 49/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavaka lijeka INN tenofir disoproksil Pregovarački Farmis d.o.o. Vogošća 20.7.2015. 163.200,00 SG 63/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1 - Fiksaciona traka za katetere, dimenzija 7.2 cm-10 cm x10 cm-12 cm, širine u rasponu od 7.2 cm do 10 cm i dužine u rasponu od 10 cm do 12 cm Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 23.7.2015. 13.110,00 SG 68/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2 - Dezinfekciono sredstvo za vanjsku dezinfekciju prostora - aktivni klor Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 22.7.2015. 4.137,60 SG 68/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4 - Fiziološka otopina (NaCl 0,9% ) Pakovanje: 1000 ml (2 izvoda za Luer Lock) Fiziološka otopina treba biti pakovana u kolabsibilnim vrećicama ili pvc bocama Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 6.8.2015. 63.900,00 SG 68/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1 - Set za peritonejsku dijalizu Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 28.9.2015. 2.413.434,30 SG 79/15