JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za roto sita u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 4.9.2015. 35.520,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka armature i materijala za postrojenja HPV za Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 7.9.2015. 95.273,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za posude pod pritiskom u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Ganges internacional Srbija 28.8.2015. 35.181,66 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont servopogona AUMA na ventilima i klapnama bloka 7 Otvoreni Apis Centar d.o.o. Hrvatska 9.9.2015. 24.887,94 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za pumpe postrojenja HPV u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Croatia Pumpe Nova d.o.o. Hrvatska 1.9.2015. 28.528,38 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont cijevnog sistema sa gorionicima ugljene prašine kotla bloka 7-230 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 22.9.2015. 149.615,00 SG 76/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Ispitivanje električnih zaštita u 6 kV i 220 kV postropjenjima bloka 7-230 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni General Engineering d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 19.655,00 SG 76/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravak 6 kV elektromotora kompresora 1250 kW bloka 7 a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 22.9.2015. 24.890,00 SG 77/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Materijal za rasvjetu objekata blokova 5 i 6. u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 29.9.2015. 49.472,82 SG 77/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Limarsko izolaterske usluge za 2015. godinu Otvoreni VIG d.o.o. Kakanj 30.9.2015. 108.210,00 SG 77/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za ventilatore i pripadajuče klapne bloka 7. u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 1.10.2015. 31.501,20 SG 79/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka armature i rezervnih dijelova armature za kotao bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 1.10.2015. 49.775,14 SG 79/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija komandne prostorije crpne stanice bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TEHNO-PROMET d.o.o. Zenica 7.10.2015. 20.543,94 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova elektrofiltera i otpreme pepela bloka 7. u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 13.10.2015. 36.281,00 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izrada elaborata struja kratkih spojeva i zemljospojeva u elektroenergetskim postrojenjima TE Kakanj u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo 14.10.2015. 49.888,00 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izrada investiciono tehničke dokumentacije i rekonstrukcija elektrofiltera bloka 7 - nabavka rezervnih dijelova frekventnih pretvarača ACS u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 13.10.2015. 61.189,20 SG 82/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rashladna tečnost, tečnost za brisače, prva pomoć, kanebo krpa, sijalica (ubodna), sijalica H4, sijalica H7, auto komplet Otvoreni AUTO-SHOPING d.o.o Kakanj 15.10.2015. 6.100,00 SG 82/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u kotlovnici i strojarnici bloka 7-230 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 21.10.2015. 59.440,00 SG 82/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izgradnja zvučne barijere između pretovarnih čvorova PČ 5 i PČ 6 na depou uglja u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Džekos d.o.o. Ilidža 22.10.2015. 85.651,80 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rekonstrukcija termoizolacije na postrojenjima bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni IGV IZOLATER d.o.o. Tuzla 27.10.2015. 69.796,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Inoviranje i dopuna projekta proširenja i uređenja deponije šljake i pepela -Angažovanje konsultanta u projektu Uređenja i proširenja deponije šljake i pepela u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj i u postupku upravljanja deponijom Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 28.10.2015. 68.500,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Godišnje usluge održavanja cijevnog sistema blokova 5, 6 (110 MW) i 7 (230 MW) u Pogonu održavanje za 2015. godinu u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 30.10.2015. 53.290,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Procesni analizator dimnih plinova - 2 kom; Pumpa za uzorkovanje GCM-200 - 4 kom; O2 senzor - 4 kom; Uložak za fil ter kiseline; USB - RS232 Interface; USB/MPI PC adapter; Filterske membrane. Otvoreni THEISS d.o.o. Sarajevo 27.10.2015. 82.916,70 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka poboljšanih dijelova gorionika kotla bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 30.10.2015. 99.800,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za bypass ventile bloka 6 - 110 MW u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 30.10.2015. 46.906,00 SG 85/15