MEDIMPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 173: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 97,20 Službeni glasnik BiH 75/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 203: Nabava lijekova, alergo testova i dječije hrane za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta, za 2014. godinu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 1.640,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Konac poliamid monofilament Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 45,80 Službeni glasnik BiH 77/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Konac polipropilen monofilament Ubrzani MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 3.803,76 Službeni glasnik BiH 77/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Rukavice hirurške bez talka-sterilne Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.10.2014. 193222,40 Službeni glasnik BiH 83/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Rukavice hirurške bez talka- sintetičke sterilne Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 9.10.2014. 16260,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17: Docetaksel inf. 20mg i 80 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 2.9.2014. 89.917,09 Službeni glasnik BiH 91/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 34: Flutamid tbl. 250 mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 2.9.2014. 50.769,23 Službeni glasnik BiH 91/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 1: Šivaći materijal - konci antibakterijski Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 1.12.2014. 53.222,80 Službeni glasnik BiH 101/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 12: Spajač cirkularni ravni Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 1.12.2014. 16.582,40 Službeni glasnik BiH 101/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 15: Potrošni materijal za ultrasonični skalpel Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 1.12.2014. 24.948,80 Službeni glasnik BiH 101/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 58: Igle sterilne za posebne sisteme primjene Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 1.12.2014. 4.880,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4- Arterijske i venske igle za dijalizu Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 30.12.2014. 76.341,03 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 15- Kateteri Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.10.2014. 239.069,29 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 16- Centralni venski kateter trajni tunelirani dvoluminalni za dijalizu 14-16 FR Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.11.2014. 6.756,50 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 17- Koncentrat kiselog bikarbonata Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 30.12.2014. 380.512,82 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 19- Koncentrat baznog bikarbonata 8,4% Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.11.2014. 11.333,34 SG 15/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 24- Tabletirana sol za pripremu vode, bez metala nejodirana, koncetracija NaCl 99,5%-99,9%, urađena u skladu sa propisima farmakopeje Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.11.2014. 45.641,03 SG 15/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12- Inzulin aspart inj. 100J/ml 3ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.1.2015. 5.460,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29- Magnezij sulfat inj. 400mg/10ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.1.2015. 27.420,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 48- Naftidrofuril tabl. 200mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.1.2015. 1.340,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 132- Acetazolamid tabl. 250mg Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 12.1.2015. 2.000,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4- Ljepila tkivna I Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 15.800,45 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8- Klipse titanijumske aplikabilne na tehnologiju Ethicon ili ekvivalent Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 97.246,80 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3- Deterdžent enzimatski, orto-ftalaldehid Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Vogošća 31.3.2015. 186.305,00 SG 37/15