Phoenix d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 41 - Doksorubicin prašak za rastvor za injekciju 50 mg 10 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 182.961,66 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 45 - Idarubicin prašak za rastvor za injekciju 10 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 490,20 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 57 - Hidroksiurea kapsule 500 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 3.838,15 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 58 - Topotekan prašak za rastvor za infuziju 1 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 95.754,24 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 59 - Irinotekan koncentrat za rastvor za infuziju 40 mg 100 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 152.176,80 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 61 - Anagrelid kapsule 0,5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 451.633,92 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 62 - Leuprorelin prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 22,5 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 293.449,68 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 63 - Leuprorelin prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 45 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 209.905,92 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 66 - Goserelin implantat 3,6 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 1.9.2015. 321.828,00 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 67 - Goserelin implantat 10,8 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 1.9.2015. 448.897,44 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 70 - Lenograstim prašak za rastvor za injekciju 263 mcg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 298.425,60 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 78 - Klodronska kiselina film tablete 800 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 173.270,40 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 79 - Pamidronska kiselina koncentrat za rastvor za injekciju i infuziju 30 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 288.129,60 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 80 - Pamidronska kiselina koncentrat za rastvor za injekciju i infuziju 60 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 358.110,48 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 81 - Ibandronska kiselina film tableta 50 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 57.776,38 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 84 - Deferasiroks tableta za oralnu suspenziju 500 mg Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 12.8.2015. 407.535,57 SG 70/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1 - Insulin humani 100i.j./ml, 3ml, rastvor za injekciju Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.8.2015. 12.459,72 SG 72/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4 - Insulin glulisin, 100i.j./ml 3ml, rastvor za injekciju Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.8.2015. 291.966,35 SG 72/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5 - Insulin humani, 100i.j./ml, 3ml suspenzija za injekciju Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.8.2015. 12.459,72 SG 72/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6 - Insulin humani, 100i.j./ml, 3ml, suspenzija za injekciju Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.8.2015. 69.220,68 SG 72/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 9 - Insulin glargin, 100i.j/ml, 3ml, rastvor za injekciju Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.8.2015. 1.470.528,00 SG 72/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 16 - Višekratni pen injektor (za aplikaciju insulina pod ATC kodom: A10AE04 - insulin glargin 100i.j./ml, 3ml, rastvor za injekciju) Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.8.2015. 3.051,02 SG 72/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka lijeka Epoetin alfa Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 11.9.2015. 221.400,00 SG 76/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2 - Skalpel nožić Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 8.9.2015. 6.665,00 SG 79/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Potrošni materijal Otvoreni Phoenix d.o.o. Bijeljina 28.9.2015. 38.420,00 SG 79/15

Phoenix d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11