NESTRO PETROL a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1- Gorivo Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 1.6.2015. 43.261,90 SG 49/15
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2- Ulje i mazivo Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 1.6.2015. 1.673,60 SG 49/15
Vlada RS, Generalni sekretarijat Nabavka pogonskog goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.5.2015. 150.000,00 SG 51/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Lot 1 - Nabavka goriva za vozni park Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 13.6.2015. 338.595,13 SG 53/15
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 2 - Lož ulje za grijanje Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 9.7.2015. 44.450,00 SG 57/15
JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac Nabavka goriva, ulja i maziva za potrebe JZU Psihijatrijske bolnice Sokolac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.6.2015. 7.120,02 SG 57/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1 - Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila Središnjeg ureda i RC Banja Luka i njegove organizacione jedinice Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.7.2015. 414.900,00 SG 64/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3 - Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila RC Tuzla i njegove organizacione jedinice Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.7.2015. 209.200,00 SG 64/15
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 4 - Nabavka goriva na lokaciji Tuzla Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 19.8.2015. 10.221,42 SG 68/15
Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS a.d. Banja Luka Nabavka pogonskog goriva za putničke automobile bezolovni benzin sa 95 oktana, EURO 4 dizel gorivo, sa sukcesivnom isporukom na osnovu potreba ugovornog organa Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 30.7.2015. 36.000,00 SG 68/15
Željeznice RS a.d. Doboj Sukcesivna nabavka goriva za službena putnička motorna vozila na pumpama Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 18.8.2015. 199.930,58 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka goriva za potrebe preduzeća i radnih jedinica Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 17.8.2015. 288.879,40 SG 72/15
JU Vode Srpske Lot 2 - Nabavka goriva za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina u 2015. godini - Podsektor plavnog područja gornja Sava u Gradišci Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.8.2015. 30.695,13 SG 72/15
JU Vode Srpske Lot 3 - Nabavka goriva za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina u 2015. godini - Sektora oblasnog riječnog sliva Trebišnjice u Trebinju Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.8.2015. 11.088,03 SG 72/15
JU Vode Srpske Lot 4 - Nabavka goriva za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina u 2015. godini - Podsektor za plavno područje Ivanjsko polje u Brodu Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.8.2015. 5.665,03 SG 72/15
JU Vode Srpske Lot 7 - Nabavka goriva i maziva za potrebe Javne ustanove Vode Srpske Bijeljina u 2015. godini - Kancelarija za podsliv rijeke Une (Sane) u Prijedoru Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.8.2015. 1.615,00 SG 72/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1 - Nabavka goriva za RJ Doboj Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.9.2015. 220.000,00 SG 74/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2 - Nabavka goriva za RJ Teslić Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.9.2015. 53.000,00 SG 74/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3 - Nabavka goriva za RJ Modriča Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.9.2015. 55.000,00 SG 74/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4 - Nabavka goriva za RJ Šamac Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.9.2015. 35.000,00 SG 74/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5 - Nabavka goriva za RJ Derventa Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.9.2015. 52.000,00 SG 74/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 6 - Nabavka goriva za RJ Brod Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 4.9.2015. 35.000,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Nabavka 200.000 L euro dizela EN 590 bez putarine Pregovarački NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 2.9.2015. 230.800,00 SG 76/15
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Nabavka i isporuka motornog goriva za potrebe voznog parka MH ERS-a Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 31.8.2015. 218.693,37 SG 77/15
Opština Laktaši Nabavka goriva za rad mašina u svrhu aktivnosti Mjesne zajednice Drugovići Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 19.9.2015. 3.044,28 SG 79/15