Krajinalijek a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Abacavir tbl. 300 mg Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 23.7.2014. 14.461,74 Službeni glasnik BiH 62/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4: Potrošni materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 18.8.2014. 81.353,36 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 50: Vitamin B complex amp. i/v i/m Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 12.717,95 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 53: Askorbinska kiselina 500 mg.amp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 7.623,93 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 64: Varfarin-natrij 5 mg.tbl. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 410,26 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 65: Heparin-natrij 25000 i.j./5ml.amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 23.944,45 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 66: Protamin-sulfat 5000 i.j./5ml.amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 2.984,62 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 72: Aabciximab 2 mg.amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 19.819,83 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 111: Glukoza 40% amp. 10ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 4.779,49 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 115: Kalij - hlorid 7,4 % (1M) amp. 20 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 43.986,33 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 119: Natrijum - hidrogenkarbonat 8,4% 20 ml Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 20.512,83 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 153: Dopamin 200 mg. amp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 11.092,31 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 175: Furosemid 20 mg. amp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 9.743,59 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 179: Spironolakton 25 mg. tbl. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 820,52 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 198: Verapimil 5 mg.amp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 1.033,34 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 224: Gentamicin mast 15 gr. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 1.592,83 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 227: Dexpanthenol mast 30gr. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 3.982,06 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 230: Bethametason + Gentamicin mast 15 gr. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 431,29 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 231: Bethametason +Gentamicin krema 15 gr. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 431,29 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 302: Amikacin 500 mg. amp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 19.858,98 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 322: Metronidazol 250 mg. tbl, 500 mg tbl. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 6.324,71 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 386: Diclofenac 50 mg.supp. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 1.193,17 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 459: Chlorpromazin 50 mg. Amp Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 623,94 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 509: Salbutamol 5 mg/ ml sol. za inhaliranje Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 4.11.2013. 278,57 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 17: Nabava lijekova Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 11.4.2014. 2.094,02 Službeni glasnik BiH 68/14

Krajinalijek a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka kemikalija za potrebe Galenskog laboratorija Kliničke apoteke i svih ostalih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., SARAJEVOLIJEK, TUZLAFARM, FARMAVITA, BLAGOLEKS, Krajinalijek a.d. Banja Luka Sarajevo, Sarajevo, Tuzla, Sarajevo - Vogošća, Bijeljina, Banja Luka 17.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka sredstava za dezinfekciju za potrebe svih klinika KCUS-a. Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, SEMIKEM, MEDIKEM, MEDIMPEX, INEL MEDICINSKA TEHNIK, BOSNALIJEK, ZEFARM Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo, Zenica 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala (šprice, igle, zavoji, konci i ostalo) Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, GLOBEX d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , INEL d.o.o. Banja Luka, Zenica, Srebrenik, Mostar 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 19: Nabavka laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o. , ENA d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka, ECP d.o.o. Sarajevo, Banja Luka, Sarajevo 13.6.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 22: Nabavka materijala za stomatologiju Otvoreni RADIX d.o.o., NEODENT d.o.o. , BEKA MEDICIN TEHNIK d.o.o. , Krajinalijek a.d. Banja Luka Konjic, Tuzla, Srebrenik, Banja Luka 9.8.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni Semikem d.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, Italgroup, Eurolab, Inel, Globex, Ena, Sineks laboratorija, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Zenica, Mostar 12.01.2012. Službeni glasnik BiH 7/12