Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9 - Elektronske prigušnice Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 30.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10 - Ugradbene grebenaste sklopke Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 10.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11 - Grebenasti prekidač i noćna sklopka (FOREL) Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 10.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12 - Produžni kablovi Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 20.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14 - Svjetiljka, halogene sijalice i rasvjetna armatura Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 40.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15 - El. zvonce, kanalice i indikatori na prekidačima Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 10.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16 - Spojnice za kanalice i utičnice Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 10.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17 - Mjerni instrumenti, vremenski releji i PVC razvodne kutije Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.11.2015. 10.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Toneri Otvoreni R&S d.o.o., ALF-OM, CROBOX Vogošća, Banja Luka, Sarajevo 3.11.2015. 45.000,00 SG 91/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Toneri 2 Otvoreni PRIMAPROM d.o.o., CROBOX, R&S d.o.o. Banja Luka, Sarajevo, Vogošća 3.11.2015. 37.000,00 SG 91/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3- Fotokopir papir Otvoreni R&S d.o.o., CROBOX, PRIMAPROM d.o.o. Vogošća, Sarajevo, Banja Luka 3.11.2015. 49.000,00 SG 91/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Preventivno održavanje medicinske opreme/sistema proizvodnje Fresenius Medical Care instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Pregovarački Elektro - Niere d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 62.175,00 SG 91/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Nabavka rezervnih dijelova i usluga za interventno održavanje medicinske opreme/sistema proizvođača Fresenius Medical Care instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Pregovarački Elektro - Niere d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 150.000,00 SG 91/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Nasadni instrumenti (sterilni) aplikativni na tehnologiju proizvođača COVIDIEN Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Vogošća 23.11.2015. 250.000,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Rezervni dijelovi infuzionih/perfuzionih pumpi proizvođača BBRAUN Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 23.11.2015. 50.000,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3- OT -SET for Atmos E/S 201 Thorax Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 23.11.2015. 50.000,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4- GETINGE pisaljke za autoklav Otvoreni Proma d.o.o. Ilidža 23.11.2015. 49.999,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1- Stabilizator srca kod op. koronarnih arterija - B Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 40.250,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Otvarač aorte (Aorta/vein punches) Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 36.500,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 51- Valvula aortna mehanička Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 79.750,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 52- Valvula mehanička mitralna Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 82.940,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 53- Konduit aortne mehaničke valvule Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 68.552,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 54- Valvula perkutana Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 158.000,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 66- Ring za mitralnu valvulu Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 44.850,00 SG 95/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 69- Contegra graft Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 94.250,00 SG 95/15