Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35 - Menzure polipropilen Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 135,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36 - Tikvice Erlenmayer staklene Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 248,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37 - Predmetna i pokrovna stakla Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 21.9.2015. 17.260,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38 - Predmetna stakla Super Frost Otvoreni Biognost BH Sarajevo 21.9.2015. 19.164,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 39 - Olovka dijamantska za pisanje po staklu Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 205,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40 - Stalak za epruvete PP - multifunkcionalni Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 60,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 41 - Sat laboratorijski, tajmer sa alarmom i termometar laboratorijski od 0-100 °C Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 186,20 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42 - Podloge, posude i vrećice Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 511,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje sanacionih radova na fasadi zgrade DIP-a, lamela B i C Pregovarački Stroping d.o.o. Sarajevo 22.10.2015. 24.769,50 SG 84/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Klasa H14, klasa H13, klasa H12 Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko 16.10.2015. 92.410,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3 - Filteri za uređaje digistor Nuklearne medicine Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko 16.10.2015. 3.448,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4 - Filteri za uređaje - digistor Kliničke apoteke Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko 16.10.2015. 657,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 - Filteri za uređaje - digistor Klinike Podhrastovi Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko 16.10.2015. 440,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6 - Filteri za uređaje HERA/SAFE - digistori Onkologija i Pedijatrija Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko 16.10.2015. 4.427,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7 - Digistor Onkologija br. 1 FASTER CYTOSAFE-N Digistor DIP Mikrobiologija Digistor DIP Mikrobiologija i Podhrastovi Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko 16.10.2015. 1.291,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9 - Filteri za ventilator Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko 16.10.2015. 309,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10 - Filteri za uređaje - digistor Hematologija Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko 16.10.2015. 749,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Sijalice i sijalično grlo Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.11.2015. 20.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2 - Halogene sijalice, fluo cijevi i starteri Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 20.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3 - Termički potrošači Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 20.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4 - Postolje osigurača, osigurači i patroni Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 20.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 - Strujna zaštitna sklopka EFI Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 10.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6 - Energetski kablovi Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 40.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7 - Prekidači Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 10.000,00 SG 89/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Loz 8 - Šuko utičnice i razvodne kutije Otvoreni CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 10.000,00 SG 89/15