Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8 - Kit za određivanje leukemije - Leucognost Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 1.720,77 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9 - PAPA 1A, 2A 3B i BioClear Otvoreni Biognost BH Sarajevo 21.9.2015. 1.521,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10 - Cryo spray i Krio tuba Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 245,60 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11 - Paraffinum perle 56-58°C tačka topljenja Otvoreni Biognost BH Sarajevo 21.9.2015. 25.500,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12 - Balon i bočice polietilen Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 122,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13 - Endokit - Comlpete of 40 endokit and 80 preffiled vials, total 120 pre-cut ribbon (trakice za uzimanje gastroenteroloških biopsija) Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 7.650,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15 - Filter papir Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 760,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16 - Papir za čišćenje i parafilm Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 245,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17 - Instrumenti Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 171,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18 - Kaseta histološka PVC za prijem i smještaj sitnih endoskopskih biopsija sa poklopcem (Microsette single compartment biopsy processing/Embedding cassettes) Otvoreni Biognost BH Sarajevo 21.9.2015. 13.770,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19 - Kasete histološke sa i bez poklopca, poklopac metalni za histološke kasete i spužvice Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 12.293,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20 - Kistovi i ulje za kriostat i mikrotom Otvoreni Biognost BH Sarajevo 21.9.2015. 292,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21 - Kutija drvena za odlaganje mikroskopskih stakalaca Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 2.350,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22 - Lupe sa uvećanjem 5, 6 i 7x Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 24,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23 - Magnet teflonski i štapići za uklanjanje magneta iz posuđa Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 80,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25 - Mapa za preparate (sa 20 mjesta) sa preklopom - kartonska Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 21.9.2015. 840,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26 - Markeri za trajno označavanje kaseta i stakalaca s dvije debljine pisanja Otvoreni Biognost BH Sarajevo 21.9.2015. 6.450,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27 - Modle metalne Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 1.650,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28 - Nožići sa pripadajućim oštricama Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 8.525,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29 - Nožići karbonski i za mikrotom Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 81.396,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30 - Čaše staklene Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 224,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31 - Čaše PP sa izljevom graduirane, kašika laboratorijska PVC, pipete po Pasteuru i posuda za uzimanje urina sterilna Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 346,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32 - Kade za bojenje i stalak Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 2.420,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33 - Lijevak laboratorijski stakleni Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 110,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34 - Menzure staklene Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 860,00 SG 82/15