Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43 - Airway ( usnik ) Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.9.2015. 189,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 44 - Crijevo jednokratno rebrasto, crijevo jednokratno rebrasto - neonatalno, crijevo jednokratn rebrasto - pedijatrijsko Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.9.2015. 29.284,80 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 46 - Maske za anesteziju - dječije Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.9.2015. 2.325,60 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 47 - Maske za anesteziju - adultne Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.9.2015. 1.679,60 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 48 - Set za usnu njegu Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.9.2015. 11.685,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50 - Konac polipropilen monofilament Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 2.243,52 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 60 - Graft vaskularni i proteza Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 98.591,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 61 - Proteze abdominalne ravne Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 16.455,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 62 - Proteze abdominalne bifurkacione Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 13.440,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 63 - Proteze vaskularne od poliestera Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 37.488,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 64 - Valvula aortna goveđa perikardna Otvoreni Mark Medical d.o.o. Novi Grad 21.9.2015. 213.150,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 65 - Valvula mitralna goveđa perikardna Otvoreni Mark Medical d.o.o. Novi Grad 21.9.2015. 171.210,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 67 - PTFE graft Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 1.936,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 68 - Hibridna vaskularna proteza Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 113.320,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 77 - Patch od svinjskog perikarda Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 1.468,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 79 - Oksigenator za odrasle sa rezervoarom Otvoreni MINERVA MEDICA Ilidža 21.9.2015. 344.700,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 80 - Kateter CVP Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 70.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 81 - Set perkutani intradjuser Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 110.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Hemikalije za citologiju Otvoreni Biognost BH Sarajevo 21.9.2015. 63.569,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2 - Boje za citologiju Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 2.076,10 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3 - Imerziono ulje za mikroskopiju Otvoreni Biognost BH Sarajevo 21.9.2015. 90,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4 - Pufer Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 84,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 - Otopine za fiksaciju tkiva, bojenje, dekalcifikaciju, diferencijaciju, konverziju, uklapanje uzoraka i puferske tablete Otvoreni Biognost BH Sarajevo 21.9.2015. 11.481,10 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6 - Boja za označavanje tkiva Otvoreni Biognost BH Sarajevo 21.9.2015. 1.470,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7 - Setovi za bojenje Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 21.9.2015. 10.746,50 SG 82/15