Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 72 - Amikacin inj. 500mg/2ml Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.9.2015. 52.950,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 74 - Ciprofloksacin otopina za infuziju 200mg/100ml Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 28.9.2015. 149.200,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 75 - Ciprofloksacin otopina za infuziju 400mg/200ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 157.200,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 84 - Vankomicin inj. 1g Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.9.2015. 110.250,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 85 - Vankomicin inj. 500mg Otvoreni Evropa lijek pharma d.o.o. Ilidža 28.9.2015. 29.951,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 90 - Metronidazol tabl./film tabl. 500mg Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 28.9.2015. 16.307,20 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 98 - Flukonazol kaps. 100mg Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 28.9.2015. 77.962,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 103 - Kaspofungin inj. 50mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 51.163,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 104 - Kaspofungin inj. 70mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 9.348,78 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 109 - Aciklovir tabl./film tabl. 200mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 5.040,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za interventno održavanje medicinske opreme/sistema proizvođača General Electric instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 19.9.2015. 700.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Preventivno održavanje medicinske opreme/sistema proizvodnje Maquet instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Pregovarački Proma d.o.o. Ilidža 19.9.2015. 75.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2 - Nabavka rezervnih dijelova i usluga za interventno održavanje medicinske opreme/sistema proizvođača Maquet instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Pregovarački Proma d.o.o. Ilidža 19.9.2015. 100.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Preventivno održavanje medicinske opreme/sistema proizvodnje DRAGER instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 6.10.2015. 360.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2 - Nabavka rezervnih dijelova i usluga za interventno održavanje medicinske opreme/sistema proizvođača DRAGER instalirane u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 6.10.2015. 500.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3 - Vosak i surgicel Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 16.341,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4 - Materijal za sterilizaciju Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 1.063,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 - Silikonska tuba snagator Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 198,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6 - Pledgeti Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 35.335,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7 - Hirurški rukavi Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 21.9.2015. 132,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8 - Kateter fogarti Otvoreni Mark Medical d.o.o. Novi Grad 21.9.2015. 1.173,50 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9 - Plombe i filteri za postojeće kasete proizvođača Aesculap Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 21.9.2015. 9.537,73 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10 - Šantovi za karotide Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 4.008,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11 - Vaskularne probe Otvoreni Medietik d.o.o Sarajevo 21.9.2015. 30.980,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12 - Folije Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Vogošća 21.9.2015. 10.480,00 SG 82/15