Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16 - Amoksicilin+Klavulonska kiselina susp. 156,25mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 412,80 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17 - Amoksicilin+Klavulonska kiselina susp. 312,5mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.912,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18 - Amoksicilin+Klavulonska kiselina susp. 457mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.178,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Amoksicilin+Klavulonska kiselina inj. 1,2g Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 28.9.2015. 101.171,20 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21 - Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl./film tabl. 375mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 531,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22 - Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl./film tabl. 625mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.9.2015. 16.800,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23 - Amoksicilin+Klavulonska kiselina tabl. /film tabl. 1000mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 24.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25 - Cefaleksin kaps. 500mg Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 28.9.2015. 5.814,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26 - Cefaleksin susp. 250mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.596,40 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28 - Cefuroksim tabl./film tabl. 500mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.235,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37 - Ceftriakson inj. 1g I.V. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 84.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 41 - Cefepim inj. 1g. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 17.100,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42 - Meropenem inj. 500mg Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.9.2015. 65.000,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 43 - Meropenem inj. 1g Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.9.2015. 214.200,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 44 - Ertapenem inj. 1g Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 19.300,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 45 - Imipenem+Cilastatin inj. (500mg+500mg) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 370.560,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 47 - Sulfametoksazol+Trimetoprim susp. (200mg+40mg) Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 28.9.2015. 1.095,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 48 - Sulfametoksazol+Trimetoprim tabl. (400mg+80mg) Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo Sarajevo 28.9.2015. 3.870,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50 - Eritromicin kaps./film tabl. 250mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 400,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 51 - Eritromicin film tabl. 500mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.280,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 55 - Klaritromicin inj. 500mg Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 73.450,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 58 - Azitromicin susp. 200mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 1.905,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 59 - Azitromicin susp. 100mg/5ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 555,80 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 61 - Klindamicin inj. 300mg/2ml Otvoreni INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 28.9.2015. 57.800,00 SG 82/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 70 - Gentamicin inj. 80mg/2ml Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 28.9.2015. 10.080,00 SG 82/15