JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Osiguranje imovine Otvoreni Croatia osiguranje d.d. Ljubuški 28.3.2014. 1.023.887,25 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava sijalica na dar potrošačima Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 24.9.2014. 229.500,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Migracija i patchiranje postojećeg SAP sustava Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 27.5.2014. 632.319,83 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Ispitivanje energetskih transformatora za potrebe SP CHE Čapljina Otvoreni Elektron d.o.o. Grude 27.5.2014. 9.055,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servis kompresora za odvodnju LMF VHG 3621 W 5 i popravak kompresora SCHNEIDER AMD 4 - 10F1 - 270 DK T 840025 za potrebe SP CHE Čapljina Otvoreni INTER-COMP d.o.o. Zagreb 7.5.2014. 64.528,90 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izrada projektnog rješenja aluminijske fasade na komandnoj zgradi HE Mostar Otvoreni HABITAT d.o.o. Mostar 27.5.2014. 5.900,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izrada dokumenata Interpretacija rezultata tehničkog promatranja u hidroelektranama za 2013. i 2014. godinu Otvoreni Grupa ponuđača: IGH d.o.o., Građevinski fakultet Sveučilište Mostar Mostar 27.5.2014. 74.900,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Pripremni radovi na rekonstrukciji HE Jajce II Otvoreni Grupa ponuđača: Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. Zagreb, IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, HABITAT d.o.o., ELEKTRON d.o.o. Zagreb/Sarajevo/Mostar/Grude 27.5.2014. 296.500,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Izvođenje zemljano-građevnih radova kod izvođenja priključaka za potrebe DP Jug - Pogon Mostar; poslovnice Elektro Mostar i Elektro Čitluk Otvoreni GRAĐEVINAR d.o.o. Mostar 30.5.2014. 325.000,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava usluga edukacije SAP konzultanti za računovodstveno knjigovodstvo FMIS-a Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.5.2014. 35.204,94 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Nabava usluga edukacije SAP konzultanti za upravljačko računovodstvo FMIS-a Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.5.2014. 35.204,94 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Nabava usluga edukacije SAP konzultanti za upravljanje materijalima FMIS-a Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.5.2014. 28.163,95 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 4: Nabava usluga edukacije SAP adminitratori sustava Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.5.2014. 24.447,87 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje fiskalnih kasa za 12 mjeseci Pregovarački CONFIG d.o.o. Mostar Mostar 30.5.2014. 5.075,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Uvođenje centraliziranog sustava upravljanja dokumentacijom sudskih spisa Otvoreni Grupa ponuđača: Recro Net d.o.o., Logosoft d.o.o., mStart d.o.o. Sarajevo/Zagreb 5.5.2014. 491.400,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 4: Izvođenje zemljano-građevnih radova kod izrade priključaka za potrebe DP JUG - Pogon Livno, poslovnica Elektro Kupres Otvoreni TABAK PLASAT d.o.o. Tomislavgrad 22.5.2014. 58.000,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje zemljano-građevinskih radova za potrebe izvođenja priključaka u DP Sjever Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 23.6.2014. 213.000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 27.6.2014. 27.000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje i servisiranje vozila koja su locirana na području Posavske županije Otvoreni Autoservis Senković d.o.o. Odžak 27.6.2014. 13.000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije DP Sjever Otvoreni Autoservis Senković d.o.o. Odžak 27.6.2014. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava usluga servisiranja i održavanja računalne opreme Otvoreni NET d.o.o. Mostar 23.6.2014. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Izvođenje zemljano-građevnih radova za potrebe redovitog održavanja DP Jug - Pogon Mostar Poslovnica Elektro Čapljina i Elektro Stolac Otvoreni GRAĐEVINAR d.o.o. Mostar 23.6.2014. 134.000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Izvođenje zemljano-građevnih radova za potrebe redovitog održavanja DP Jug - Pogon Mostar Poslovnica Elektro Neum i Elektro Ravno Otvoreni GRAĐEVINAR d.o.o. Mostar 23.6.2014. 125.000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija pregradnog nasipa uz DKB Otvoreni Grupa ponuđača: KOPEX DODIG d.o.o., Bumat d.o.o. Čitluk, Čapljina 16.6.2014. 105.831,25 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kolektivno osiguranje uposlenih od nezgode Otvoreni Croatia osiguranje d.d. Ljubuški 9.6.2014. 263.340,00 Službeni glasnik BiH 83/14